ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Regionalne Ośrodki Badawcze

Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Badawczego we Wrocławiu
Dr hab. inż. Maria Strzelczyk

W 1996 r. ukończyła Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska na Akademii Rolniczej we Wrocławiu uzyskując stopień magistra inżyniera Inżynierii Środowiska w zakresie Inżynierii Melioracyjnej i Ochrony Środowiska. W 2003 roku uzyskała tytuł Doktora Nauk Rolniczych w zakresie Kształtowania Środowiska.
W 2006 r. podjęła pracę w Dolnośląskim Ośrodku Badawczym Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych pełniąc funkcję dyrektora ośrodka.