ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Nauka/Nadawanie stopni naukowych

Rok 2018

Stopnie doktora

 • 20 września
  19 września 2018 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Rajmund pt.: "Wpływ nawożenia gleby lekkiej osadem ściekowym i kompostem na przenikanie zanieczyszczeń do wód gruntowych". Promotorem rozprawy doktorskiej był prof. dr hab. Franciszek Czyżyk, promotorem pomocniczym Aleksandra Steinhoff-Wrześniewska.
  Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 20 września 2018 roku nadała mgr inż. Agnieszce Rajmund stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska.
 • 20 września
  6 września 2018 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Tomasza Horaczka pt.: "Reakcja aparatu fotosyntetycznego roślin miskanta olbrzymiego (Miscanthus x gigantheus Andress.) rosnących w warunkach niedoboru wybranych makroskładników w podłożu". Promotorem rozprawy doktorskiej był dr hab. Hazem Mohamed Kalaji, promotorem pomocniczym dr inż. Piotr Dąbrowski.
  Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 20 września 2018 roku nadała mgr inż. Tomaszowi Horaczkowi stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia.
 • 20 września
  3 września 2018 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Henryka Kociela pt.: "Przydatność podłoża strukturalnego dla rozwoju drzew na terenach zurbanizowanych". Promotorem rozprawy doktorskiej był dr hab. Hazem Mohamed Kalaji, promotorem pomocniczym dr Marzena Suchocka.
  Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 20 września 2018 roku nadała mgr inż. Henrykowi Kocielowi stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia.
 • 20 września
  31 sierpnia 2018 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Jacka Mojskiego pt.: "Produktywność fotosyntetyczna roślin ozdobnych z zasobów wiejskich ogródków przydomowych zastosowanych w warunkach ogrodu wertykalnego". Promotorem rozprawy doktorskiej był dr hab. Hazem Mohamed Kalaji, promotorem pomocniczym dr Tatiana Swoczyna.
  Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 20 września 2018 roku nadała mgr inż. Jackowi Mojskiemu stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia.
 • 11 kwietnia
  8 marca 2018 roku Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Hanny Wojtkowskiej-Długozimy. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Wpływ techniki siewu zbóż na wskaźniki eksploatacyjno-ekonomiczne zabiegu". Promotorem rozprawy doktorskiej był prof. dr hab. Maciej Kuboń.
  Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2018 roku nadała mgr inż. Hannie Wojtkowskiej-Długozimej stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie Inżynieria rolnicza.
 • 11 kwietnia
  23 listopada 2017 w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Krężałek. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Wpływ urbanizacji zlewni rolniczej na kształtowanie wezbrań opadowych na przykładzie górnej Mławki". Promotorem rozprawy doktorskiej był dr hab. Tomasz Szymczak, prof. nadzw.
  Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2018 roku nadała mgr Katarzynie Krężałek stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie Ochrona i kształtowanie środowiska.

Rok 2017

Stopnie doktora

 • 26 października
  27 czerwca 2017 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marka Hryniewicza. Tytuł rozprawy doktorskiej Bezdotykowa ocena pomiaru kształtu i barwy owoców. Promotorem rozprawy doktorskiej był dr hab. inż. Piotr Pasyniuk, prof. nadzw.
  Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 26 października 2017 roku nadała mgr inż. Markowi Hryniewiczowi stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza w specjalności inżynieria w produkcji roślinnej.
 • 26 października
  2 sierpnia 2017 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Damiana Śliwińskiego. Tytuł rozprawy doktorskiej Wpływ danych wejściowych na dokładność modelowania typowej zlewni rolniczej. Promotorem rozprawy doktorskiej był prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki.
  Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 26 października 2017 roku nadała mgr Damianowi Śliwińskiemu stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza w specjalności infrastruktura rolnicza.
 • 23 lutego
  26 stycznia 2017 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Żebrowskiej. Tytuł rozprawy doktorskiej "Wpływ pojemności oraz systemów jezdnych wozów asenizacyjnych do gnojowicy na wskaźniki eksploatacyjno-ekonomiczne nawożenia i ugniecenie gleby". Promotorem rozprawy doktorskiej był prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń, promotorem pomocniczym dr inż. Tomasz Marczuk.
  Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2017 roku nadała mgr Elżbiecie Żebrowskiej stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza w specjalności inżynieria produkcji roślinnej.
  Rada Naukowa podjęła uchwałę o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Żebrowskiej.

Rok 2016

Stopnie doktora habilitowanego

 • 11 lutego
  Rada Naukowa ITP podjęła Uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia dr inż. Jackowi Sosnowskiemu

Stopnie doktora

 • 11 lutego
  25 stycznia 2016 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Pauliny Mielcarek. Tytuł rozprawy doktorskiej "Wpływ systemu utrzymania tuczników na emisję odorów z chlewni". Promotorem rozprawy doktorskiej był prof. dr hab. inż. Jerzy Lech Jugowar, promotorem pomocniczym dr inż. Wojciech Rzeźnik.
  Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 11 lutego 2016 roku nadała mgr inż. Paulinie Mielcarek stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza w specjalności inżynieria produkcji zwierzęcej.

Rok 2015

Stopnie doktora habilitowanego

Stopnie doktora

 • 29 września
  22 września 2015 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Ewy Kaneckiej-Geszke. Tytuł rozprawy doktorskiej "Zużycie wody i plonowanie wierzby wiciowej Salix viminalis na glebach mineralnych o gospodarce opadowo-retencyjnej", której promotorem był prof. dr hab. inż. Leszek Łabędzki.
  Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 29 września 2015 roku nadała mgr inż. Ewie Kaneckiej-Geszke stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska w specjalności agrometeorologia. Rada Naukowa podjęła uchwałę o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej mgr inż. Ewy Kaneckiej-Geszke.
 • 23 czerwca
  15 maja 2015 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Barbary Łaski. Tytuł rozprawy doktorskiej "Wpływ temperatury oleju na wydajność procesu i oleju jako paliwa do silników spalinowych", której promotorem był dr hab. inż. Robert Szulc prof. nadzw.
  Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2015 roku nadała mgr Barbarze Łaskiej stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza w specjalności biopaliwa rolnicze. Rada Naukowa podjęła uchwałę o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej mgr Barbary Łaski.
 • 16 kwietnia
  27 marca 2015 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marka Kierończyka. Tytuł rozprawy doktorskiej "Emisja amoniaku z nawozów naturalnych podczas ich składowania i stosowania w wybranych gospodarstwach rolnych", której promotorem był dr hab. Tadeusz Marcinkowski prof. nadzw.
  Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2015 roku nadała mgr inż. Markowi Kierończykowi stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia w specjalności chemia rolna.
 • 19 lutego
  12 lutego 2015 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Przemysława Marka. Tytuł rozprawy doktorskiej "Skuteczność działania promieniowania UVC w eliminacji skażeń mikrobiologicznych z powierzchni skorup jaj spożywczych", której promotorem była prof. dr hab. Joanna Sobczak.
  Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2015 roku nadała mgr Przemysławowi Markowi stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza w specjalności mechanizacja w produkcji drobiarskiej.

Rok 2014

Stopnie doktora habilitowanego

Stopnie doktora

 • 16 października
  14 października 2014 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Renaty Myczko. Tytuł rozprawy doktorskiej "Wpływ wybranych parametrów technicznych i technologicznych instalacji do odzysku ciepła z gnojowicy świń na efekty energetyczne i minimalizowanie emisji gazów", której promotorem był prof. dr hab. Jerzy Lech Jugowar. Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 16 października 2014 roku nadała mgr Renacie Myczko stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza w specjalności inżynieria produkcji zwierzęcej.
 • 3 lipca
  24 czerwca 2014 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Cholewickiego. Tytuł rozprawy doktorskiej "Wpływ czynników technologicznych na nakłady energetyczne i koszty produkcji jaj wylęgowych", której promotorem był prof. dr hab. Stanisław Winnicki. Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 03 lipca 2014 roku nadała mgr inż. Michałowi Cholewickiemu stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza w specjalności mechanizacja produkcji zwierzęcej. Rada Naukowa podjęła uchwałę o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Cholewickiego.

Rok 2013

Stopnie doktora habilitowanego

Stopnie doktora

 • 13 grudnia
  15 listopada 2013 roku  w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Smarzyńskiej. Tytuł rozprawy doktorskiej "Odpływ związków azotu z terenów intensywnego rolnictwa w świetle badań terenowych i analiz modelowych", której promotorem był dr hab. inż. Zygmunt Miatkowski, prof. nadzw.. Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2013 roku nadała mgr Karolinie Smarzyńskiej stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska w specjalności ochrona i kształtowanie zasobów wodnych. Rada Naukowa podjęła uchwałę o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Smarzyńskiej.
 • 12 września
  05 września 2013 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Jakuba Lenarczyka, tytuł rozprawy doktorskiej "POZASIECIOWY UKŁAD ENERGETYCZNY DLA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO", której promotorem był dr hab. inż. Maciej Kuboń. Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 12 września 2013 roku nadała mgr inż. Jakubowi Lenarczykowi stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza w specjalności odnawialne źródła energii w rolnictwie.
 • 29 stycznia
  08 stycznia 2013 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marii Śmietanka. Tytuł rozprawy doktorskiej "Modelowanie wpływu zmian praktyk rolniczych na poziom zanieczyszczenia wód powierzchniowych", której promotorem był prof. dr hab. Aleksander Szeptycki. Rada Naukowa podjęła uchwałę o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej mgr Marii Śmietanka. Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2013 roku nadała mgr Marii Śmietanka stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza w specjalności  inżynieria produkcji roślinnej.

Rok 2012

Stopnie doktora habilitowanego

 • 12 grudnia
  Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego nadała dr inż. Janowi Barwickiemu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza w specjalności mechanizacja w produkcji zwierzęcej.
 • 24 października
  Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego nadała dr inż. Markowi Kopaczowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska w specjalności kształtowanie środowiska górskiego.
 • 9 października
  Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego nadała dr inż. Katarzynie Szwedziak stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza w specjalności inżynieria przemysłu rolno-spożywczego.
 • 8 marca
  dr inż. Marek Domaradzki, z Katedry Technologii i Aparatury Przemysłu Chemicznego i Spożywczego, Wydziału Technologii Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy w dniu 08 marca 2012 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym przedstawił pracę habilitacyjną pt. "Doskonalenie technologii pozbiorowej obróbki nasion ekologicznych na przykładzie roślin baldaszkowatych" opublikowanej w Wydawnictwie Uczelnianym Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Rozprawy Naukowe Nr 149, Bydgoszcz 2011 r. Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego nadała 08 marca 2012 roku dr inż. Markowi Domoradzkiemu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza w specjalności inżynieria przemysłu spożywczego.
 • 7 marca
  dr inż. Hanna Siwek, zKatedry Chemii Ogólnej i Ekologicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w dniu 07 marca 2012 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym przedstawiła pracę habilitacyjną pt. "Zachowanie się frakcji mineralnego fosforu w interfazie osad-woda małych zbiorników wodnych na obszarach wiejskich" opublikowanej w Wydawnictwie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2011. Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego nadała 07 marca 2012 roku dr inż. Hannie Siwek stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska w specjalności ochrona wód.
 • 29 lutego
  dr inż. Tomasz Piskier, z Katedry Agroinżynierii Politechniki Koszalińskiejw dniu 29 lutego 2012 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym przedstawił pracę habilitacyjną stanowiącą zbiór siedmiu samodzielnych, monotematycznych publikacji, opublikowanych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych pt. "Metoda oceny wartości energetycznej uprawy topinamburu z przeznaczeniem na opał". Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego nadała 29 lutego 2012 roku dr inż. Tomaszowi Piskierowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza w specjalności odnawialne źródła energii.
 • 28 lutego
  dr inż. Jerzy Chojnacki - zKatedry Agroinżynierii Politechniki Koszalińskiejw dniu 28 lutego 2012 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym przedstawił pracę habilitacyjną stanowiącą zbiór dziesięciu samodzielnych, monotematycznych publikacji, opublikowanych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych pt. "Metoda doboru parametrów eksploatacyjnych opryskiwacza do zabiegów preparatami zawierającymi owadobójcze nicienie". Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego nadała 28 lutego 2012 roku dr inż. Jerzemu Chojnackiemu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza w specjalności eksploatacja maszyn i urządzeń rolniczych.
 • 21 lutego
  dr inż. Mirosław Skorbiołowicz, z Katedry Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska Politechniki Białostockiej w dniu 21 lutego 2012 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym przedstawił prace habilitacyjną pt. "Czynniki i procesy kształtujące obieg składników mineralnych w wodach rzecznych zlewni górnej Narwi" opublikowanej w Wydawnictwie Politechniki Białostockiej, Rozprawy Naukowe Nr 197, Białystok 2010 r. Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego nadała 21 lutego 2012 roku dr inż. Mirosławowi Skorbiłowiczowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska w specjalności inżynieria i ochrona wód.

Stopnie doktora

 • 12 grudnia
  23 listopada 2012 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anety Marczuk, tytuł rozprawy doktorskiej "Wpływ parametrów rozrzutników obornika na wskaźniki eksploatacyjno-ekonomiczne nawożenia i ugniecenie gleby", której promotorem był prof. dr hab. Edmund Kamiński. Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2012 roku nadała mgr inż. Anecie Marczuk stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza w specjalności  eksploatacja maszyn i ciągników rolniczych.
 • 12 grudnia
  22 listopada 2012 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Krystyny Rauba, tytuł rozprawy doktorskiej "Możliwości adaptacji i zastosowania metody wyceny warunkowej w procesie wdrażania zasady zwrotu kosztów usług wodnych ", której promotorem był prof. dr hab. Rafał Miłaszewski. Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2012 roku nadała mgr inż. Krystynie Rauba stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska w specjalności  ekonomika ochrony środowiska.
 • 24 października
  23 października 2012 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Wojciecha Świerka, tytuł rozprawy doktorskiej "Zmiany jakości wód powierzchniowych na tle implementacji programu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w zlewni górskiej", której promotorem był prof. dr hab. Stanisław Twardy. Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 24 października 2012 roku nadała mgr inż. Wojciechowi Świerkowi stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia w specjalności  gospodarka rolno-środowiskowa.
 • 24 października
  17 października 2012 rokuodbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Witolda Wardala, tytuł rozprawy doktorskiej "Wpływ systemu chowu bydła na nakłady usuwania i magazynowania nawozu naturalnego", której promotorem był prof. dr hab. Wacław Romaniuk. Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 24 października 2012 roku nadała mgr inż. Witoldowi Wardalowi stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza w specjalności  technologia i mechanizacja w produkcji zwierzęcej.
 • 24 października
  16 października 2012 rokuodbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Kamili Mazur, tytuł rozprawy doktorskiej "Ocena wielokryterialna obór wolnostanowiskowych dla krów mlecznych", której promotorem był prof. dr hab. Wacław Romaniuk. Rada Naukowa podjęła uchwałę o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej mgr inż. Kamili Mazur. Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 24 października 2012 roku nadała mgr inż. Kamili Mazur stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza w specjalności  technologia i mechanizacja w produkcji zwierzęcej.
 • 24 października
  15 października 2012 rokuodbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Wojciecha Rzeźnika, tytuł rozprawy doktorskiej "Odzysk ciepła z budynku inwentarskiego", której promotorem był prof. dr hab. Jerzy Lech Jugowar. Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 24 października 2012 roku nadała mgr inż. Wojciechowi Rzeźnikowi stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza w specjalności  energetyka rolnicza.
 • 24 września
  29 sierpnia 2012 rokuodbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ireny Bruszewskiej, tytuł rozprawy doktorskiej "Ocena wybranej infrastruktury technicznej na przykładzie gminy Sokoły", której promotorem był prof. dr hab. Krzysztof Wierzbicki. Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 24 września 2012 roku nadała mgr Irenie Bruszewskiej stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza w specjalności eksploatacja rolniczej infrastruktury technicznej.
 • 24 września
  08 sierpnia 2012 rokuodbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Olega  Chigareva, tytuł rozprawy doktorskiej "Wpływ podstawowych parametrów rozdrabniania i suszenia ziarna zbóż na energochłonność", której promotorem był prof. dr hab. Leszek Rogalski. Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 24 września 2012 roku nadała mgr inż. Olegowi Chigarevowi stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza w specjalności suszarnictwo płodów rolnych, obróbka nasion i ziarna.
 • 28 czerwca
  15 czerwca 2012 rokuodbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Janusza Augustynowicza, tytuł rozprawy doktorskiej "Przydatność osadów z komunalnej oczyszczalni ścieków do produkcji biomasy roślin energetycznych", której promotorem był prof. dr hab. Stefan Russel. Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2012 roku nadała mgr inż. Januszowi Augustynowiczowi stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska w specjalności zagospodarowanie osadów ściekowych.
 • 28 czerwca
  -  05 czerwca 2012 roku  odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Renaty Golimowskiej, tytuł rozprawy doktorskiej "Poprawa temperatury blokady zimnego filtra biopaliw z tłuszczów zwierzęcych otrzymywanych metodą transestryfikacji niskotemperaturowej", której promotorem był prof. dr hab. Andrzej Myczko. Rada Naukowa podjęła uchwałę o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej mgr inż. Renaty Golimowskiej. Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2012 roku nadała mgr inż. Renacie Golimowskiej stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza w specjalności odnawialne źródła energii.
 • 28 lutego
  w dniu 20 lutego 2012 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Piszczatowskiej, tytuł rozprawy doktorskiej "Aplikacja nawozów mineralnych w nowoczesnych technologiach uprawy roślin", której promotorem był prof. dr hab. Edmund Kamiński. Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2012 roku nadała mgr inż. Katarzynie Piszczatowskiej stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza w specjalności eksploatacja maszyn i ciągników rolniczych.
 • 26 stycznia
  w dniu 25 stycznia 2012 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Mirosława Sobolewskiego, tytuł rozprawy doktorskiej "Technologia ochrony roślin przed przymrozkami z zastosowaniem piany", której promotorem był prof. dr hab. Krzysztof Wierzbicki. Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2012 roku nadała mgr inż. Mirosławowi Sobolewskiemu stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza w specjalności eksploatacja maszyn rolniczych.

Rok 2011

Tytuły profesora

Tytuł naukowy profesora nauk rolniczych

 • Anna Grzybek - przeprowadzono postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk rolniczych dr hab. inż. Annie Grzybek. 22 sierpnia 2010 r. dokumentacja została przekazana do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w Warszawie. 03 grudnia 2010 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni Tytułów zakończyła postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. inż. Annie Grzybek. 19 stycznia 2011 r. Postanowienie Prezydenta RP o nadaniu tytułu naukowego profesora nauk rolniczych

Stopnie doktora habilitowanego

 • 3 listopada
  dr Maciej Kuboń, z Instytutu Inżynierii Rolniczej i Informatyki Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w dniu 03 listopada 2011 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym przedstawił pracę habilitacyjną stanowiącą zbiór dwunastu samodzielnych, monotematycznych publikacji, opublikowanych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych pt. "Efektywność infrastruktury technicznej w gospodarstwach rolniczych". Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego nadała 03 listopada 2011 roku dr Maciejowi Kuboniowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza w specjalności infrastruktura logistyczna.
 • 20 października
  dr inż. Antoni Kuźniar, z Małopolskiego Ośrodka Badawczego Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Krakowie na kolokwium habilitacyjnym w dniu 20 października 2011 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym przedstawił pracę habilitacyjną pt. "Rozkład przestrzenny bilansu wodnego górnej Wisły wyznaczonego z zastosowaniem metody Penmana-Monteitka (FAO-56)" opublikowanej w Wydawnictwie ITP "Woda Środowisko Obszary Wiejskie", Rozprawy Naukowe Nr 28, Falenty 2010 r. Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego nadała 20 października 2011 roku dr inż. Antoniemu Kuźniarowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska w specjalności gospodarowanie woda w rolnictwie, melioracje wodne.
 • 8 marca
  dr inż. Robert Szulc, z Zakładu Inżynierii Produkcji Zwierzęcej i Dobrostanu Zwierząt Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego Oddział w Poznaniu na kolokwium habilitacyjnym w dniu 08 marca 2011 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym przedstawił pracę habilitacyjną pt. "Ocena systemu odzyskiwania ciepła podczas mycia urządzeń udojowych" wydanej przez Zakład Promocji IBMER w roku 2009 w zeszycie Nr 2(13) Prace Naukowe IMBER. Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego nadała 08 marca 2011 roku dr inż. Robertowi Szulcowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza w specjalności mechanizacja produkcji zwierzęcej i agroenergetyka.

Stopnie doktora

 • 8 czerwca
  w dniu 20 maja 2011 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Przemysława Grześkowiaka, tytuł rozprawy doktorskiej "Redukcja gazów odlotowych z budynku inwentarskiego poprzez zastosowanie filtra roślinnego", której promotorem była prof. dr hab. Anna Grzybek. Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 08 czerwca 2011 roku nadała mgr inż. Przemysławowi Grześkowiakowi stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza w specjalności techniki ograniczające emisję gazów z budynków inwentarskich.
 • 31 marca
  w dniu 17 marca 2011 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Jacka Jaszczyńskiego, tytuł rozprawy doktorskiej "Rozpuszczalny węgiel organiczny w wodach siedlisk łąkowych", której promotorem był prof. dr hab. Andrzej Sapek. Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 31 marca 2011 roku nadała mgr inż. Jackowi Jaszczyńskiemu stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie kształtowanie środowiska w specjalności chemia rolna.
 • 8 marca
  w dniu 3 listopada 2010 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Stanisława Jakimiuka, tytuł rozprawy doktorskiej "Zużycie wody na tle zmian plonowania użytków zielonych na przykładzie rejonu kanału Wieprz Krzna", której promotorem był dr hab. Jan Szajda, prof. nadzw. Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 08 marca 2011 roku nadała mgr Stanisławowi Jakimiukowi stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie kształtowanie środowiska w specjalności gospodarka wodna.
 • 8 marca
  w dniu 19 listopada 2010 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Andrzeja Jurkowskiego, tytuł rozprawy doktorskiej "Możliwość wykorzystania odpadów komunalnych do produkcji nawozu w procesie kilkustopniowego kompostowania", której promotorem był prof. dr hab. Franciszek Czyżyk. Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 08 marca 2011 roku nadała mgr Andrzejowi Jurkowskiemu stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie kształtowanie środowiska w specjalności przyrodnicze wykorzystanie odpadów.

Rok 2010

Tytuły profesora

Przeprowadzono postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk rolniczych:

 • dr hab. inż. Annie Grzybek z Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie, a obecnie Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach, Oddział w Warszawie. sierpień 2010 przekazanie dokumentacji do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w Warszawie grudzień 2010 Centralna Komisja do Spraw Stopni Tytułów zakończyła postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora. Wniosek o nadanie w.w. tytułu przekazany został do Kancelarii Prezydenta R.P.
 • dr hab. inż. Magdalena Borys - przeprowadzono postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk rolniczych dr hab. inż. Magdalenie Borys. 24 listopada 2009 r. dokumentacja została przekazana do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w Warszawie. 05 lutego 2010 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni Tytułów zakończyła postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. inż. Magdalenie Borys. 07 października 2010 r. Postanowienie Prezydenta RP o nadaniu tytułu naukowego profesora nauk rolniczych
 • dr hab. inż. Joanna Sobczak - przeprowadzono postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk rolniczych dr hab. inż. Joannie Sobczak. lipiec 2009 Dokumentacja została przekazana do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w Warszawie. 08 października 2010 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni Tytułów zakończyła postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. inż. Joannie Sobczak. Wniosek o nadanie ww. tytułu przekazany został do Kancelarii Prezydenta RP
 • 30 grudnia 2009 Postanowieniem z dnia 30 grudnia 2009 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł profesora nauk rolniczych dr hab. Jerzemu Lechowi Jugowarowi. Akt nadania tytułu przez Prezydenta RP i list gratulacyjny Szefa Kancelarii RP

Stopnie doktora habilitowanego

 • 15 grudnia 2010
  dr inż. Adam Koniuszy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na kolokwium habilitacyjnym w dniu 15 grudnia 2010 roku przedstawił pracę habilitacyjną pt. "Identyfikacja stanów obciążeń ciągnika rolniczego" (Wydanej w Wydawnictwie Uczelnianym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie). Recenzentami rozprawy habilitacyjnej wyznaczonymi przez Radę Naukową Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach byli: prof. dr hab. Edmund Kamiński (Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach), prof. dr hab. Alojzy Skrobacki (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie). Z ramienia Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów recenzentami byli: prof. dr hab. Zygmunt Owsiak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), prof. dr hab. Kazimierz Dreszer (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie). Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach nadała 15 grudnia 2010 roku dr inż. Adamowi Koniuszemu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza w specjalności eksploatacja silników spalinowych i pojazdów rolniczych.
 • 1 lipca 2010
  dr inż. Andrzej Eymontt, z Zakładu Inżynierii sanitarnej i Higienizacji Wsi Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach na kolokwium habilitacyjnym w dniu 01 lipca 2010 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym przedstawił pracę habilitacyjną pt. "Wielokryterialna metoda oceny systemów odprowadzania ścieków na terenach wiejskich", wydanej przez Zakład Promocji IBMER w roku 2009 w zeszycie Nr 1(12) Prace Naukowe IBMER". Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego nadała 01 lipca 2010 roku dr inż. Andrzejowi Eymonttowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza w specjalności techniczna infrastruktura wsi, gospodarka wodno-ściekowa na terenach wiejskich, ochrona środowiska.
 • 7 grudnia 2009
  dr inż. Zdzisław Małecki na kolokwium habilitacyjnym w dniu 07 grudnia 2009 roku przedstawił pracę habilitacyjną pt. "" (Wydawnictwo IMUZ, Woda Środowisko Obszary Wiejskie, Rozprawy Naukowe, Nr 21, Falenty 2007 r.). Recenzentami rozprawy habilitacyjnej wyznaczonymi przez Radę Naukową Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych byli: prof. dr hab. Krzysztof Nyc (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), prof. dr hab. Jan Żelazo (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie). Z ramienia Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów recenzentami byli: prof. dr hab. Tadeusz Orlik (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), prof. dr hab. Krzysztof Ostrowski (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie). Rada Naukowa Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach nadała 07 grudnia 2009 roku dr inż. Zdzisławowi Małeckiemu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie kształtowanie środowiska w specjalności zbiorniki wodne, gospodarka wodna, inżynieria środowiska.

Stopnie doktora

 • 18 listopada 2010
  14 października 2010 r. odbyła się publiczna obrona mgr inż. Olgi Paluchowskiej-Święckiej, tytuł rozprawy doktorskiej: "Zagrożenia mikologiczne w budynkach inwentarskich", której promotorem był prof. dr hab. Stefan Russel. Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2010 roku nadała mgr inż. Oldze Paluchowskiej-Święckiej stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie kształtowanie środowiska w specjalności higienizacja pomieszczeń inwentarskich.
 • 18 czerwca 2010
  16 czerwca 2010 r. odbyła się publiczna obrona mgr inż. Wojciecha Golimowskiego, tytuł rozprawy doktorskiej: "Wpływ parametrów estryfikacji tłuszczów odpadowych na sprawność procesu oraz jakość biopaliw wytwarzanych w gospodarstwach rolnych", której promotorem był prof. dr hab. Andrzej Myczko. Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2010 roku nadała mgr inż. Wojciechowi Golimowskiemu stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza w specjalności odnawialne źródła energii.