ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Nadawanie stopni naukowych

dr inż. Katarzyna Szwedziak

z Politechniki Opolskiej na kolokwium habilitacyjnym w dniu 09 października 2012 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym przedstawiła rozprawę habilitacyjną stanowiącą zbiór ośmiu monotematycznych publikacji, opublikowanych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych pt. "Identyfikacja jakościowych cech rolniczych produktów z wykorzystaniem metod technik informatycznych".

Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego nadała 09 października 2012 roku dr inż. Katarzynie Szwedziak stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza w specjalności inżynieria przemysłu rolno-spożywczego.