ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Nadawanie stopni naukowych

dr inż. Józef Lipiński

z Zakładu Inżynierii Wodnej i Melioracji Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach na kolokwium  habilitacyjnym w dniu 23 kwietnia 2013 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym przedstawił rozprawę habilitacyjną stanowiącą zbiór dwunastu samodzielnych, monotematycznych publikacji, pt. "Uwarunkowania rozwoju melioracji wodnych we współczesnym rolnictwie polskim".

Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego nadała 23 kwietnia 2013 roku dr inż. Józefowi Lipińskiemu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska w specjalności melioracje wodne i kształtowanie środowiska.