ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Nadawanie stopni naukowych

dr inż. Ewa Możdżer

19 lutego 2015 r.
Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego nadała dr inż. Ewie Możdżer stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska  w specjalności ochrona i kształtowanie środowiska glebowego.

Załączniki:

  1. Wniosek.
  2. Autoreferat
  3. Skład Komisji habilitacyjnej
  4. Harmonogram przebiegu postępowania
  5. Uchwała Komisji habilitacyjnej
  6. Załącznik do Uchwały Komisji - Uzasadnienie
  7. Uchwała RN