ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

REZERWAT PRZYRODY

Flora stawów

 

Wszystkie stawy w rezerwacie należą do grupy stawów spuszczanych.
Ukształtowanie dna zbiorników umożliwiające spływ wody jest czynnikiem różnicującym florę w obrębie zbiornika.
W stawach rezerwatu odnotowano obecność 20 gatunków roślin naczyniowych. Są to hydrofity wynurzone (np. trzcina pospolita, pałka szerokolistna), o liściach pływających (rdestnica pływająca), zanurzone (rdestnica grzebieniasta) oraz wolno pływające (rzęsa drobna, rogatek sztywny).