ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Nadawanie stopni naukowych

dr inż. Anna Ligocka

W dniu 26 lutego 2014 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyło się kolokwium  habilitacyjne dr Anny Ligockiej z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.
Tytuł rozprawy habilitacyjnej "Opracowanie mikrobiologicznych metod monitorowania procesów sanitacji odpadów mięsnych przeznaczonych do celów rolniczych".

Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego nadała 26 lutego 2014 roku dr Annie Ligockiej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska w specjalności mikrobiologia środowiskowa.