ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Nadawanie stopni naukowych

dr inż. Andrzej Jucherski

W dniu 28 maja 2014 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyło się kolokwium habilitacyjne dr inż. Andrzeja Jucherskiego z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, Małopolski Ośrodek Badawczy w Krakowie, Górskie Centrum badań i Wdrożeń w Tyliczu.
Rozprawa habilitacyjna stanowiąca cykl dziewięciu monotematycznych publikacji pt. "Zrównoważona sanitacja górskich gospodarstw rolnych".

Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego nadała 28 maja 2014 roku dr inż. Andrzejowi Jucherskiemu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza w specjalności  techniczna infrastruktura wsi.