ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

STACJA METEOROLOGICZNA INSTYTUTU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO W FALENTACH

Stacja meteorologiczna w Falentach działa od 1966 roku. Jej lokalizację wyznaczają współrzędne - N: 52o8'6,42" E: 20o55'12,18" X: 476070,93 Y: 631369,79 w układzie Poland1992 - EPSG 2180. W roku 2008 wdrożono automatyzację pomiarów. Jednocześnie prowadzone były konwencjonalne pomiary i obserwacje przez obserwatorów. Po kilkuletnim okresie testowania i zebraniu doświadczeń, opracowano koncepcję modernizacji automatycznej stacji pod kątem zapewnienia możliwie dokładnych danych dla celów badawczych. W 2014 roku stacja została zmodernizowana i przystosowana do pracy w systemie GSM. Rejestratory działające na stacji zapisują dane z rozdzielczością czasową 1 min. Pomiary prowadzone są zarówno czujnikami umieszczonymi w osłonach antyradiacyjnych jak i w tradycyjnych klatkach meteorologicznych. Za bieżącą obsługę stacji i utrzymanie bazy danych odpowiada Zakład Inżynierii i Gospodarki Wodnej ITP w Falentach.

Stacja monitoruje między innymi: opady atmosferyczne, temperaturę powietrza i gleby, wilgotność powietrza, promieniowanie słoneczne (bezpośrednie i odbite), prędkość i kierunek wiatru (na wysokości 2 m i 10 m) oraz poziom wody gruntowej.

W sprawie warunków udostępniania danych i ewentualnej współpracy naukowej prosimy o kontakt z mgr inż. Bartoszem Kierasińskim (e-mail: b.kierasinski@itp.edu.pl) lub z kierownikiem Zakładu Inżynierii i Gospodarki Wodnej – dr hab. inż. Tomaszem Szymczakiem (e-mail: t.szymczak@itp.edu.pl).

 

Bieżące informacje:

ZAKŁAD INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ informuje, iż w miesiącu wrześniu 2017 r. na stacji meteorologicznej w Falentach zarejestrowano opady atmosferyczne o łącznej sumie 177,6 mm. (więcej...)