ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

REZERWAT PRZYRODY

Flora skarp

W strefie wahań lustra wody na skarpach występują gatunki zbiorowisk szuwarowych: kosaciec żółty, manna mielec, mozga trzcinowata, szczaw lancetowaty, trzcina pospolita, turzyca zaostrzona, żabieniec babka wodna oraz gatunki wilgotnych łąk: knieć błotna, krwawnica pospolita, sit siny, sitowie leśne, skrzyp błotny, żywokost lekarski.

Na wyżej położonych koronach skarp występują: lucerna sierpowata, podbiał pospolity, rogownica pospolita, wierzbówka nadrzeczna, wyka płotowa, wyka ptasia, orazgatunki traw wymienionych we florze grobli i przestrzeni pomiędzy stawami.

Na skarpach niektórych stawów licznie występują gatunki pnące, tworzące z trzciną pospolitą zbiorowiska welonowe: chmiel zwyczajny, kielisznik zaroślowy, kolczurka klapowana, psianka słodkogórz, rdestówka zaroślowa, sadziec konopiasty, wierzbówka kiprzyca.