ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Komórki działalności pomocniczej

Kierownik Oddziału Warszawa
Kierownik Działu Promocji

dr inż. Andrzej Seliga

Ukończył Wydział Techniki Rolniczej i Leśnej SGGW-AR w Warszawie, uzyskując w marcu 1984 r. tytuł magistra inżyniera mechanizacji rolnictwa.

W listopadzie 1985 r. podjął pracę w Instytucie Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie. Początkowo był zaangażowany w Zakładzie Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa. Od stycznia 1989 r., w następstwie reorganizacji Instytutu, pracował w Samodzielnej Pracowni Transportowej Obsługi Wsi, zajmując się problemami organizacji transportu oraz tematyką dróg na obszarach wiejskich.

We wrześniu 1992 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk rolniczych.

Od października 1992 roku zastępca Kierownika Zakładu Upowszechniania Postępu Rolniczego, przekształconego w 1994 roku w Zakład Promocji.

Od lutego 2003 roku Kierownik Zakładu Promocji IBMER.

Od 1 stycznia 2010 roku Kierownik Centrum Transferu Technologii ITP.

Od 1 marca 2010 roku Koordynator Wirtualnego Instytutu Rolnictwa Zrównoważonego (WIRZ)

Od 1 lutego 2014 roku Kierownik Działu Promocji ITP.

Od 1 listopada 2015 roku Kierownik Oddziału Warszawa ITP.

Przynależność do organizacji, funkcja:

 • Sekretarz Komitetu Redakcyjnego Problemów Inżynierii Rolniczej.
 • Członek Komisji Doskonalenia Kadr FSNT NOT.
 • Członek Zarządu Głównego SITR
 • Przewodniczący Centrum Rzeczoznawstwa Rolniczego SITR (CEROL)
 • Rzeczoznawca SITR.

Za swą dotychczasową działalność zawodową i społeczną odznaczony:

 1. Brązowy Krzyż Zasługi (2003)
 2. Zasłużony dla Rolnictwa (2005)
 3. Złoty Kłos ZG SITR (2007)
 4. Srebrny Medal za Zasługi (2008)
 5. Złota Odznaka Honorowa SITR (2010)
 6. Srebrna Odznaka Honorowa NOT (2011)