ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

REZERWAT PRZYRODY

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPUJĄCYCH GATUNKÓW - Rośliny

 


Duże zbiorowisko pałki wąsko- i szerokolistnej w Stawie Puchalskim

Oczeret jeziorny - strefa brzegowa stawu nr 8; roślina wieloletnia skępiona, wys. ok. 1,5 m, łodygi wzniesione obłe śr. ok. 1,5 cm (w dolnej części), kwiatostan rozrzutka z licznymi kłosami

Rdestnica kędzierzawa - niewielkie ilości w stawach; roślina zanurzona, wskaźnik zawartości azotu, liście kę-dzierzawe o brzegach bardzo falistych.

Jeżogłówka gałęzista strefa brzegowa, najliczniej w stawie Falenckim, mniej licznie w Parkowym Górnym oraz nr 7; bylina, wys. ok. 1,2 m, liście szer. 1,5 cm, pędy rozgałęzio-ne, na pojedynczych gałązkach kilka kwiatów.

Psianka czarna - skarpy stawów (często pnie się na trzcinie); wys. ok. 50 cm, liście naprzeciwległe o długich ogonkach, kwiat podobny do ziemniaka, owoc - jagoda czarna lub czerwona.

Storczyk plamisty - bardzo rzadki, głównie w miejscu byłych tarlisk; wys. ok. 25 cm, łodyga pełna, liście plamiste, kwiatostan kłos.

Firletka poszarpana - tereny podmokłe, głównie łąkowe; wys. ok. 60 cm, liście dolne łopat-kowate, górne lancetowate, płatki kwiatów rozcięte na cztery łatki.

Pałka wąskolistna (1) - większość stawów; roślina trwała, wys. 1-3 m, blaszka liściowa szer. ok. 1,5 cm, kolba kwiatostanowa o średnicy ok. 1,5 cm (kwiatostan męski oddalony od żeńskiego o 2-8 cm). Pałka szerokolistna (2) - bylina, wys. do 2,5 m, blaszki liściowe szer. ok. 2,5 cm, kolba kwiatostanowa o średnicy ok. 2,5 cm we wczesnym okresie ciemnobrązowa (kwiatostan męski osadzony bezpośrednio nad żeńskim)

Szczaw lancetowaty - przybrzeżne zbiorowisko trzcin głównie Stawów: Falenckiego, Spiskiego i Raszyńskiego, wieloletnia roślina wys. 1-1,5 m, liście odziomkowe długość nawet 1 m.

Rogatek sztywny - najliczniej w magazynach rybnych zalewanych na okres letni; wieloletnia roślina wodna pływająca, o łodydze zanurzonej, dł. 60-90 cm.

Sitowie leśne - najczęściej brzegi Stawów: Falenckiego, Puchalskiego, Parkowego Górnego, nr 7 i 8; bylina tworząca luźne kępy, łodyga pusta, 3-kanciasta, ulistniona, na szczycie licznie ukwiecona rozrzutka.

Żabieniec babka wodna - pas trzcin, najczęściej w stawach Falenckim i Raszyńskim; wys. ok. 80 cm, łodyga wzniesiona, liście długoogonkowe, kwiaty szypułkowe białe lub czerwone.

Sadziec konopiasty - głównie brzegi Stawu Falenckiego; bylina wys. ok. 120 cm, łodyga pusta czerwonawa, ulistniona, liście podobne do liści konopi, kwiatostan - koszyczki zebrane w baldachogrono, kwiaty rur-kowe.

Łączeń baldaszkowy - strefa trzcin, głównie w Stawie Falenckim; wys. ok. 1 m, liście sztywne wzniesione, trój-kanciaste, kwiatostan baldaszek

Rdest ziemnowodny - liczny w płytkich stawach; forma wodna, łodyga dł. 1 m i pływające, długoo-gonkowe liście, obficie kwitnące.

Tatarak zwyczajny - obrzeża Stawu Falenckiego; roślina wieloletnia wys. ok. 1,2 m, grube kłącze, liście szerokie 2-3 cm, kolba kwiatostanowa dł. 4-8 cm.

Kosaciec żółty - brzegi stawów, rowy, bagna; bylina o wys. do 1 m z grubymi, mięsistymi kłączami, kwiaty długo-szypółkowe, zebrane w luźny gra-niasty kwiatostan.

Żywokost lekarski - brzegi stawów oraz wiele punktów rezerwatu, głównie podmokłe łąki; roślina szorstko owłosiona, silnie rozgałę-ziona u dołu, kwiaty zwisające.

Knieć błotna - głównie podmokłe łąki; roślina wieloletnia, wys. 20-40 cm, liście drobne podczas kwitnienia, powiększają się po kwitnieniu.

Ostrożeń warzywny - brzegi rowów, podmokłe zarośla blisko stawów; wys. ok. 1 m, liście pierzasto dzielone, ząbkowane, nieco kolczaste, kwiatostan wierzchołkowy otoczony jasnymi liśćmi.