ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Organy stanowiące i opiniodawczo-doradcze

Rada ds. Certyfikacji Wyrobów

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora Instytutu w sprawie opiniowania zasad i prowadzenia polityki, dotyczącej certyfikacji i systemów zarządzania jakością certyfikacji wyrobów. Rada jest powoływana przez Dyrektora Instytutu i pełni funkcje na podstawie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji AC 006. W skład Rady wchodzą Komitet Techniczny oraz Komitet Odwoławczy.