ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

REZERWAT PRZYRODY

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPUJĄCYCH GATUNKÓW - Ptaki

 


Czapla siwa - mała kolonia na wyspie Stawu Falenckiego, lęgowa, mniej na innych stawach; wielkości bociana, popielatoszara, w okresie godowym ozdobne pióra na głowie i piersi, duży prosty dziób, w locie szyja zaginana na grzbiet, głos donośny, chrapliwy

Mazurek - dość częsty na groblach ze starymi drzewami; lęgowy, nieco mniejszy od wróbla, kasztanowata czapeczka, policzki białe z czarną plamą, mały czarny śliniaczek, upierzenie brązowoszare, lata zwinniej od wróbla domowego, towarzyski, często kolonijny

Perkoz dwuczuby - wszystkie stawy (najliczniej Staw Puchalski); lęgowy, wielkości kaczki, w pierzeniu godowym na głowie dwa czuby z piór i rdzawoczerwone bokobrody, doskonale pływa i nurkuje, przepiękne tańce i zachowania godowe, młode pisklęta początkowo pływają na grzbietach rodziców

Kaczka krzyżówka - najpopularniejsza, najliczniej Staw Falencki; lęgowa, kaczor w upierzeniu godowym ma zielono połyskującą głowę, białą obróżkę na szyi, ciemnordzawą pierś, a na boku niebieskie lusterko, na czarnym kuprze 4 zawinięte ku górze pióra

Kokoszka wodna - nieliczna (każdy staw z roślinnością szuwarową); lęgowa, wielkości kuropatwy, oliwkowobrunatna z białym podogoniem i białym pasem na boku ciała, czerwony dziób zakończony na żółto, na czole czerwona tarczka, pływający ptak wysoko wynurzony z wody, kiwa równolegle głową i ogonem

Trzcinniczek - szuwary wszystkich stawach; lęgowy (gniazdo w formie koszyczka zawiesza na kilku rosnących obok siebie trzcinach), wierzch brązowooliwkowy, podgardle białawe, spód żółtawooliwkowy, chwyta owady w gąszczu szuwarów poruszając się w nim bardzo sprawnie

Remiz - nieliczny, lęgowy, zakładający wiszące gniazda na końcu zwisających gałązek (kunsztownie utkany worek z włókien roślinnych z bocznym wejściem), rejon Stawu Spiskiego, Falenckiego i Puchalskiego, w ielkości bogatki, wierzch głowy szarawy, na czole i przez oczy przechodzi czarny pas, grzbiet kasztanowordzawy

Pustułka - występuje i gnieździ się w rejonie stawu nr 9; poluje obok na pastwisku często zawisając nad nim w powietrzu, nieduży sokół wielkości gołębia, samiec ma popielatą głowę i wierzch długiego ogona, skrzydła rdzawobrunatne, ostro zakończone, samica rdzawobrunatna

Sójka - park i zadrzewienia obok stawów parkowych i nr 7, wielkości sroki, brązowordzawa, czarny wąs i białe podgardle, białe i niebieskie lusterko w czarne prążki, kuper i podogonie białe, czarny ogon, głos chrapliwy, wydaje przeróżne okrzyki często naśladując in-ne ptaki, lot powolny, niezgrabny

Kwiczoł - wiele miejsc, gniazduje przy cieku w pobliżu al. Hrabskiej, w parku, na drzewach przy stawie nr 7 i wzdłuż Czarnej Drogi; wielkości kosa, głowa i kuper szare, grzbiet kasztanowobrązowy, podgardle i pierś rdzawożółte, wydaje skrzypiące i kwiczące tony

Dzięciołek - na skraju parku i drzewa wzdłuż Czarnej Drogi; wielkości wróbla, czerwona czapeczka u samca (biaława u samicy), grzbiet czarny poprzecznie biało pręgowany, spód białawy czarno kreskowany, lęgowy

Muchołówka żałobna - przeważnie park i lasek koło stawu nr 7; dziuplak, lęgowy, w okresie godowym u samca cały wierzch czarny (czarnobrązowy), czoło, spód i plama skrzydłowa - biała, samica oliwkowobrunatna, zwinna i zwrotna w powietrzu, często zrywa się z punktu obserwacyjnego i w locie chwyta owady

Kormoran czarny - często Staw Falencki (południowa strona wyspy), czasem Staw Puchalski i sporadycznie inne; mniejszy od gęsi, czarnobrązowy z metalicznym połyskiem, w czasie pływania głęboko zanurzony, dobrze nurkuje, później stojąc długo suszy rozpostarte skrzydła, w locie ma kształt krzyża

Łabędź niemy - często tylko Staw Raszyński i Puchalski; lęgowy, największy nasz ptak wodny, biały (młodociane brązowawoszare), czarna narośl u nasady pomarańczowego dzioba, w locie wydaje rytmiczny, śpiewny dźwięk, rzadko nosowo trąbi, broni gniazda sycząc i silnie uderzając skrzydłami

Perkoz zausznik - licznie Staw Puchalski; lęgowy, mniejszy od łyski, w upie-rzeniu godowym głowa i szyja czarna, za okiem o czerwonej tęczówce wachlarzyki z rdzawobrązowych piórek, dziób lekko wygięty w górę, boki ciała kasztanowatobrązowe

Rybitwa czarna - nieliczna, najczęściej Staw Puchalski, Raszyński i nr 13; wielkości kosa, w szacie godowej głowa i przód ciała czarne, dalej ciemnoszara, tylko podogonie białe, polując leci tuż nad wodą, zawisa w locie trzepoczącym i łowi zanurzając dziób

Łyska - licznie Staw Puchalski i Raszyński; lęgowa, mniejsza od kaczki, cała czarna z białym dziobem i tarczką czołową, do lotu zrywa się po rozbiegu po powierzchni wody

Rokitniczka - częsty śpiewak wśród zakrzaczeń wokół Stawu Raszyńskiego, Puchalskiego i Spiskiego (śpiewa w czasie lotu godowego); wyprowadza lęgi, mniejszy od wróbla, brązowooliwkowy, prążkowany, kuper jedno-barwny, nad okiem jasna brew, spód białawy, lekko brązowe boki

Rycyk - częsty na stawach o obniżonym poziomie wody i przygotowywanych do odłowu ryb; żerujące w mule i kałużach poodłowowych, długonogi, z długim dziobem, wielkości gołębia, w szacie godowej głowa i przód ciała brązowordzawe, dziób u nasady pomarańczowy z ciemnym końcem

Czajka - teren przesadek, stawy w okresie odłowów ryb; wielkości gołębia, na głowie spiczasty czubek z piór, grzbiet brązowoczarny z metalicznym zielonkawym połyskiem, czarna tarcza na piersi, brzuch biały, podogonie rdzawe, efektowne loty godowe z furkotaniem, lęgowa

Kos - lęgowy, parku i zadrzewienia koło stawu nr 7, nr 9 i wzdłuż Czarnej Drogi; samiec matowoczarny z pomarańczowo-żółtym dziobem, samica czarniawobrązowa z brązowym dziobem, melancholijna pieśń samca, przestraszony - przelatuje wydając ostry ostrzegawczy głos, po wylądowaniu stawia w górę swój długi ogon

Szpak - częsty wśród drzew grobli falenckiej, parku i Czarnej Drogi; lęgowy, mniejszy i z krótszym ogonem niż kos, w okresie godowym żółty dziób, upierzenie czarne mieniące się zielono i fioletowo, wyraźnie perełkowane białymi czubkami piór, lot szybki, prostoliniowy, w czasie śpiewu potrząsa skrzydłami

Trznadel - niezbyt liczny, gniazduje na terenie dawnych tarlisk i na grobli falenckiej; nieznacznie większy od wróbla, głowa i spód cytrynowożółte, grzbiet i skrzydła żółtawobrązowe w ciemnobrązowe podłużne plamy, kuper rdzawy, białe obrzeżenie ogona (widoczne w locie), pokarmu szuka na ziemi

Zięba - park, lasek przy stawie nr 7, grobla falencka i drzewa przy Czarnej Drodze; lęgowy, wielkości bogatki, u samca wierzch głowy i kark szaroniebieski, policzek, podgardle i pierś rdzawo-czerwone, kuper oliwkowozielony, dwie białe przepaski skrzydłowe

Sikora bogatka - liczna, przemieszczająca się po terenie rezerwatu; często w zgrupowaniach z innymi gatunkami, dziuplak, lęgowa, głowa czarna, lśniąca, białe policzki, grzbiet oliwkowozielony, spód żółty z podłużną, środkową czarną pręgą, zręczny w zdobywaniu pokarmu na gałązkach

Gęś gęgawa - najczęściej Staw Falencki i pobliska łąka; lęgowa, przemieszcza się na Staw Spiski i Puchalski, srebrzystoszara z brązowym odcieniem, dziób poma-rańczowy, nogi bladoczerwone, roślinożerna (pokarm zdobywa na ziemi), gęganie podobne do głosu gęsi domowej

Mewa śmieszka - najliczniej gniazduje w kolonii na Stawie Puchalskim; liczna w okresie odłowów ryb, w okresie godowym głowa czekoladowobrązowa (w spoczynku biała z czarną plamką po bokach), ptak biały z szarym wierzchem, czarne końce skrzydeł, głos wysoki skrzeczący, przypominający ostry, nieprzyjemny śmiech

Kaczka czernica - najliczniej Staw Puchalski i Raszyński; lęgowa, średniej wielkości, samiec w okresie godowym czarny z białymi bokami i brzuchem, z tyłu głowy zwisają czarne ozdobne pióra, należy do kaczek nurkujących (grążyc)

Potrzos - roślinność przybrzeżna - Staw Puchalski i Raszyński; lęgowy, wielkością i ubarwieniem przypomina samca wróbla, głowa, podgardle i część piersi czarne, kontrastowo biały wąs, kark i spód ciała, mimo, że występuje w miejscach niedostępnych, widoczny jest z daleka i mimo woli

Słowik szary - park i zarośla, głównie wzdłuż Czarnej Drogi; większy od wróbla, trudny do zaobserwowania, ubarwienie szarobrązowe z lekkim odcieniem rdzawym, na ogonie znamię, pieśń samca - płynne połącze-nie kilku różnych zwrotek zakończone suchym, ostrym terkotem (śpiewa często w nocy)

Błotniak stawowy - gniazduje w trzcinach na Stawie Spiskim i Puchalskim, poluje często w rejonie stawu nr 8 opadając lotem ślizgowym nad trzciny i zataczając tuż nad nimi koła, wielkości myszołowa, dymorfizm płciowy - samica cała brunatna z jasną głową, u samca skrzydła brązowo-szaro-czarne, ogon szary

Wrona siwa - podgatunek wrony, najczęściej okolice stawów parkowych i nr 9 oraz magazynów rybnych; wyprowadza lęgi, głowa, podgardle, pierś, skrzydła i ogon czarne, kark, grzbiet, brzuch i podogonie jasnoszare

Krętogłów - rzadki (trudny do zaobserwowania), park i Czarna Droga; większy trochę od wróbla, smukły, upierzenie przypomina korę drzew, spód jasnobrązowy z delikatnym prążkowanym deseniem, pokarmu szuka na ziemi, postawa obronna: wyciąga i skręca w spiralę szyję, stroszy pióra na głowie

Dzięcioł duży - starodrzew grobli falenckiej, parku i Czarnej Drogi oraz innych miejsc; lęgowy, pstry, czarno-biało-czerwony, czoło jasne, czapeczka czarna, potylica czerwona (tylko u samca), czarna obroża sięga od potylicy do nasady dzioba i piersi, podogonie lśniąco czerwone, brzuch i plamy barkówek białe, lot falisty

Pełzacz leśny - dość częsty w parku i na starodrzewiu Czarnej Drogi (penetrując drzewa wspina się po pniu po linii spiralnej skąd przelatuje na sam dół drzewa sąsiedniego); barwy kory, grzbiet biało cętkowany, spód czysto biały z lekkim połyskiem, jasna brew nad okiem, spiczasty, zakrzywiony ku dołowi dziób, lęgowy

Bażant - cały teren, przemieszcza się na przyległe grunty orne i użytki zielone, lęgowy, wielkości kury domowej z bardzo długim spiczastym ogonem, u samca wierzch głowy i szyja połyskujące ciemnozielono, czerwone korale wokół oczu, reszta upierzenia miedzianoczerwona z czarnym łuskowatym rysunkiem