ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Produkty Programu Wieloletniego 2011-2015

Osiągnięcia Programu Wieloletniego 2011-2015

Produkty Programu Wieloletniego 2011-2015

Opracowania w trakcie konsultacji

ŚREDNIO- I DŁUGOOKRESOWE PROGRAMY ROZWOJU MELIORACJI W SKALI KRAJU I WOJEWÓDZTW, Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB ROLNICTWA, MOŻLIWOŚCI REALIZACYJNYCH I SKUTKÓW ŚRODOWISKOWYCH (Wariant 1)
Działanie 5.2
Standaryzacja metod oceny potrzeb melioracji rolnych, z uwzględnieniem nowych wymagań rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego Program wieloletni na lata 2011-2015 "Standaryzacja i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

Realizacja (opracowanie, konsultacje):
prof. dr hab. inż. Edmund Kaca - kierownik, prof. dr hab. Wiesław Dembek, prof. dr hab. inż. Leszek Łabędzk,i prof. dr hab. inż. Waldemar Mioduszewski, prof. dr hab. inż. Janusz Ostrowski, dr hab. inż. Tadeusz Liziński - prof. nadzw., dr hab. inż. Józef Lipiński - prof. nadzw., dr hab. inż. Tadeusz Liziński - prof. nadzw., dr hab. inż. Zygmunt Miatkowski - prof. nadzw., dr hab. inż. Tomasz Szymczak - prof. nadzw., dr inż. Wiesława Kasperska-Wołowicz - adiunkt.
Falenty listopad 2014 r.

Poradniki PW

TECHNIKA OCHRONY ROŚLIN
Jan Kamionka, Falenty - Kłudzienko 2014
Poradnik opracowano w ramach Programu Wieloletniego "Standaryzacja i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Zadanie 4.1. "Standaryzacja mechanizacji produkcji roślinnej z uwzględnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi i ochrony środowiska naturalnego

TECHNIKA NAWOŻENIA NAWOZAMI NATURALNYMI
Edmund Kamiński, Włodzimierz Markiewicz, Falenty - Kłudzienko 2014
Poradnik opracowano w ramach Programu Wieloletniego "Standaryzacja i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju rolnictwa o obszarów wiejskich, Zadanie 4.1. "Standaryzacja mechanizacji produkcji roślinnej z uwzględnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi i ochrony środowiska naturalnego

Katalogi

KATALOG ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH I TECHNOLOGICZNYCH ZAGRODOWEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Katalog opracowano w ramach Programu  Wieloletniego pt. „Standaryzacja i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich” . Priorytet nr 8. " Standaryzacja wiejskiej infrastruktury przyrodniczo-technicznej i technicznej"
Działanie 8.2. "Standaryzacja obiektów zagrodowej infrastruktury technicznej, w tym budowli i budynków inwentarskich"

Autorzy: mgr inż. Konrad Rudnik, tech. Janusz Młynik