ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Zakłady Doświadczalne

Zakład Doświadczalny w Poznaniu

60-463 Poznań
ul. Biskupińska 67
tel.: 22 243 51 79

Zakład Doświadczalny w Poznaniu położony jest ok. 8 km na północny-zachód od centrum miasta. Posiada bogatą historię, której początki sięgają XIV wieku. W ówczesnych czasach gospodarstwo zaopatrywało sąsiedni Poznań w artykuły rolne, produkty przetwórstwa rolniczego oraz wodę pitną.

Funkcję zakładu doświadczalnego gospodarstwo pełni od 1957 roku, kiedy to utworzono Zakład Doświadczalny Instytutu Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa.

Obecnie Zakład gospodaruje na 344 ha użytków rolnych, w tym 300 ha gruntów ornych i 44 ha użytków zielonych. W strukturze zasiewów przeważają zboża oraz kukurydza z przeznaczeniem na kiszonkę lub ziarno. W produkcji zwierzęcej dominuje hodowla bydła mlecznego, prowadzona w oparciu o rasę holsztyńsko-fryzyjską. Średni roczny stan krów wynosi ok. 100 szt., natomiast średnia roczna produkcja mleka od krowy wynosi ok. 9 tys. litrów.

Całość gospodarstwa stanowi bazę do doświadczeń naukowych i prac wdrożeniowych. W produkcji polowej są to doświadczenia z zakresu uprawy kukurydzy, natomiast w produkcji zwierzęcej doświadczenia prowadzone są na bydle i trzodzie chlewnej. Zakład prowadzi także w różnych formach działalność doradczą, popularyzacyjną, edukacyjną i dydaktyczną.

Pracownicy Zakładu

Imię i nazwisko - Stanowisko Telefon e-mail
mgr inż. Krystyna Skrzypek
Dyrektor ZD Poznań
22 243 51 79
601 843 194
Iwona Białas
Sam. księgowa
22 243 51 78
Marta Dzierbicka
Zootechnik
Andrzej Błaszyk
Pracownik produkcji zwierzęcej
   
Zenon Stachowiak
Pracownik produkcji zwierzęcej
   

 

Dyrektor Zakładu
mgr inż. Krystyna Skrzypek
Poznań
tei. 22 243 51 79