ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Organy stanowiące i opiniodawczo-doradcze

Pełnomocnik ITP ds. Ochrony Informacji Niejawnych - PIN

Filip Bochniak - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
tel.: +48 22 628 37 63 w. 295 lub +48 22 243 54 90

Pełnomocnik realizuje zadania wynikające z ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz zarządzeń i wytycznych Rady Ministrów, MON, MSWiA, MRiRW, Dyrektora Instytutu.

Pełnomocnik kieruje Pionem Ochrony Informacji Niejawnych oraz Kancelarią Tajną, a także:

  • współpracuje z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa, na bieżąco informując Dyrektora Instytutu o przebiegu tej współpracy;
  • opracowuje plany postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego;
  • podejmuje działania zmierzające do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, zawiadamiając o tym Dyrektora Instytutu, a w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą "poufne" lub wyższą - również właściwą służbę ochrony państwa.