ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie, Wydarzenia, Aktualności

1-2 września 2018r.

Krajowa Wystawa Rolnicza

W dniach 1-2 września br. już po raz XXVII odbyła się w Częstochowie Krajowa Wystawa Rolnicza i XIX Dni Europejskiej Kultury Ludowej towarzyszące ogólnopolskim uroczystościom dożynkowym na Jasnej Górze. Jest to jedna z największych w kraju imprez o charakterze wystawienniczo-targowym. Swój dorobek prezentuje tu kilkuset wystawców. Są wśród nich wiodący producenci maszyn i urządzeń rolniczych, środków ochrony roślin, pasz i nawozów oraz przedstawiciele instytutów branżowych resortu rolnictwa. Każdego roku wystawę odwiedza kilka tysięcy osób. Po raz kolejny honorowy patronat nad Wystawą objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Wystawa, to nie tylko ekspozycje. To także okazja do podnoszenia swojej wiedzy, wymiany doświadczeń i integracji całego środowiska rolniczego. Podczas dwudniowej imprezy rolnikom doradzali pracownicy naukowi instytutów branżowych resortu rolnictwa oraz eksperci z MRiRW, ARiMR, KOWR, KRUS. Stoiska Instytutów odwiedził Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Dnia 01 września 2018 r. w Auli Jana Pawła II w murach Klasztoru Jasnogórskiego w Częstochowie podczas XXVII Krajowej Wystawy Rolniczej Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich i XIX Dni Europejskiej Kultury Ludowej odbyła się Gala Medalowa, podczas której Dyrektor Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego dr Wacław Strobel został wyróżniony Medalem 100-lecia Niepodległości za zaangażowanie Instytutu w organizację i przygotowanie ekspozycji XXVII Krajowej Wystawy Rolniczej.

W tym dniu odbyła się również konferencja pod nazwą: Chłopi, rolnicy, mieszkańcy wsi w walce o niepodległość, demokrację, prywatną własność ziemi rolnej i prawa obywatelskie po 1945roku.

W ramach Ogólnopolskich Dożynek odbyły się również m.in.: Festiwal Produktów Tradycyjnych i Lokalnych, podczas którego można było skosztować lokalnych przysmaków, Targi Sztuki Ludowej, wystawy maszyn i narzędzi rolniczych, Odnawialnych Źródeł Energii, prezentacja Lokalnych Grup Działania, kiermasze: kwiatów i krzewów ozdobnych, rolnictwa ekologicznego, drobnego inwentarza czy hodowli pszczół.

GALERIA