ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie/Wydarzenia, Aktualności

29 listopada 2017 r.

Seminarium pt: Projekt Ogólnopolskiej Bazy Danych Obiektów Małej Retencji (OBDOMR)

W Oddziale Warszawskim ITP odbyło się seminarium pt: Projekt Ogólnopolskiej Bazy Danych Obiektów Małej Retencji (OBDOMR).
Baza opracowywana jest w Zakładzie Inżynierii i Gospodarki Wodnej ITP przy współpracy z firmą Intergraph Polska Sp. z o.o. Prace realizowane są na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Programu Wieloletniego (2016 2020) pt. Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich.

Celem seminarium, które miało charakter informacyjno konsultacyjny była prezentacja opracowanego projektu OBDOMR i dyskusja na temat proponowanych ustaleń i rozwiązań. Wygłoszono trzy referaty zawierające informacje o głównych celach i koncepcji bazy, jej strukturze, uwzględnionych klasach obiektów i przypisanych im atrybutach. Przedstawione zostały również wzorce raportów stanowiących ukierunkowane tematycznie i wstępnie statystycznie opracowane wyciągi informacji z OBDOMR oraz planowany harmonogram prac.

W seminarium uczestniczyli między innymi przedstawiciele Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz biur projektowych.

W podsumowaniu dyskusji ustalono, że przedstawiona koncepcja bazy danych oraz jej projekt mogą stanowić podstawę do dalszych prac informatycznych związanych z wykonaniem odpowiedniego oprogramowania.