ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Projekt OPERA, Aktualności

27 listopada 2017 r.

Warsztaty w ramach międzynarodowego projektu OPERA

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badawczy w Bydgoszczy zorganizował w dniu 27 listopada 2017 r. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie warsztaty w ramach międzynarodowego projektu OPERA. Projekt OPERA Operacjonalizacja zwiększenia efektywności zużycia wody i elastyczności w nawodnieniach jest realizowany w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej HORYZONT 2020, konkurs ERA-NET CO-FUND WaterWorks2015. Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Horyzont 2020. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, jako jedyny partner z Polski, jest członkiem międzynarodowego konsorcjum.
Celem warsztatów była identyfikacja interesariuszy projektu oraz rozpoznanie i określenie potrzeb sektora nawodnień w celu zwiększenia efektywności zużycia zasobów wodnych. W warsztatach uczestniczyło 38 osób: rolnicy, doradcy rolniczy, przedstawiciele administracji samorządowej i rządowej oraz uczelni.
Przedstawiono cele i oczekiwane rezultaty projektu OPERA, potrzeby i stan nawodnień w województwie kujawsko-pomorskim oraz omówiono koszty usług wodnych i ochronę wód przed zanieczyszczeniami w sektorze rolniczym w świetle nowej ustawy Prawo wodne. W trakcie warsztatów również omówiono i przeprowadzono ankiety dotyczące identyfikacji interesariuszy projektu, rozpoznania potrzeb w zakresie nawadniania roślin uprawnych oraz rozpoznania barier (ograniczeń), potrzeb i wymagań użytkownika systemu nawodnień.

PROGRAM
WARSZTATÓW
PREZENTACJA
PROJEKTU OPERA
PREZENTACJA
POTRZEBY I STAN NAWODNIEŃ
PREZENTACJA
PRAWO WODNEGALERIA