ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie/Wydarzenia, Aktualności

26 października 2017 r.

Inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej ITP kadencji 2017-2021

W Centrali Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, w zabytkowej Sali Kolumnowej Pałacu w Falentach odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej ITP kadencji 2017-2021.
Nowowybrani i powołani członkowie Rady Naukowej otrzymali nominacje z rąk Pana Ryszarda Jastrząba - Naczelnika Wydziału Organizacji Nauki i Nadzoru Departamentu Strategii, Analiz i Rozwoju w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Pana Wacława Strobla - Dyrektora Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego.
Przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego na kadencję 2017-2021 został Pan prof. dr hab. Bohdan Dobrzański. Funkcję Zastępców Przewodniczącego będą pełnić Panowie: prof. dr hab. Andrzej Myczko oraz dr hab. Stefan Pietrzak. Sekretarzem Rady Naukowej została Pani dr hab. Halina Jankowska-Huflejt.