ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie/Wydarzenia, Aktualności

2 - 3 września 2017 r.

Krajowa Wystawa Rolnicza i XVIII Dni Europejskiej Kultury Ludowej

W dniach 2-3 września br. już po raz XXVI odbyła się w Częstochowie Krajowa Wystawa Rolnicza i XVIII Dni Europejskiej Kultury Ludowej towarzyszące ogólnopolskim uroczystościom dożynkowym na Jasnej Górze. Jest to jedna z największych w kraju imprez o charakterze wystawienniczo-targowym. Swój dorobek prezentuje tu kilkuset wystawców. Są wśród nich wiodący producenci maszyn i urządzeń rolniczych, środków ochrony roślin, pasz i nawozów oraz przedstawiciele instytutów branżowych resortu rolnictwa. Każdego roku wystawę odwiedza kilka tysięcy osób. Po raz kolejny honorowy patronat nad Wystawą objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Wystawa, to nie tylko ekspozycje. To także okazja do podnoszenia swojej wiedzy, wymiany doświadczeń i integracji całego środowiska rolniczego. Podczas dwudniowej imprezy rolnikom doradzali pracownicy naukowi instytutów branżowych resortu rolnictwa oraz eksperci z MRiRW, ARiMR, KOWR, KRUS. Stoiska Instytutów odwiedził podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki.

Dnia 02 września 2017 r. w Auli Ojca Kordeckiego w murach Klasztoru Jasnogórskiego w Częstochowie podczas XXVI Krajowej Wystawy Rolniczej Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich i XVIII Dni Europejskiej Kultury Ludowej odbyła się Gala Medalowa, podczas której nasz Instytut został wyróżniony Pucharem Ministra Rolnictwa Krzysztofa Jurgiela za opracowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technicznych i proekologicznych w rolnictwie i na obszarach wiejskich. W tym dniu odbyła się również konferencja pod nazwą: Wykorzystanie środków PROW 2007-2013 w zakresie dziedzictwa kulturowego polskiej wsi oraz możliwości wykorzystania środków z PROW w perspektywie 2014-2020.

W ramach Ogólnopolskich Dożynek odbyły się również m.in.: Festiwal Produktów Tradycyjnych i Lokalnych, podczas którego można było skosztować lokalnych przysmaków, Targi Sztuki Ludowej, wystawy maszyn i narzędzi rolniczych, Odnawialnych Źródeł Energii ,prezentacja Lokalnych Grup Działania, kiermasze: kwiatów i krzewów ozdobnych, rolnictwa ekologicznego, drobnego inwentarza czy hodowli pszczół.