ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie/Wydarzenia, Aktualności

14 lipca 2017 r.

WaterProtect, czyli ITP i partnerzy w walce z zanieczyszczeniami związkami azotu

W ramach europejskiego konsorcjum badawczego ruszył właśnie międzynarodowy projekt ochrony wód na terenach rolniczych. Nasz Instytut jest jednym z uczestników.
Innowacyjne narzędzia wspierające ochronę wód na terenach rolniczych (WATERPROTECT innovative tools enabling drinking WATER PROTECTion in rural and urban environments) to projekt finansowany z funduszy unijnych w ramach programu Horyzont 2020. Efektem projektu będzie wypracowanie najlepszych sposobów zarządzania zlewnią intensywnie użytkowaną rolniczo, na obszarze której stwierdzono zanieczyszczenie wód związkami azotu lub pestycydami.