ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie/Wydarzenia, Aktualności

10 - 11 czerwca 2017 r.

ITP na Mazowieckich Dniach Rolnictwa - Poświętne 2017

W dniach 10-11 czerwca 2017 r., odbyły się XVIII największe na Mazowszu targi rolne - Mazowieckie Dni Rolnictwa.
Impreza zorganizowana została przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela, Marszałka Województwa Mazowieckiego i Wojewody Mazowieckiego.
Na stoisku Instytutu prezentowane były: oferta instytutu, wydawnictwa, Katalog Maszyn Rolniczych. Podczas targów stoisko Instytutu odwiedził Pan Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy od wielu lat jest współorganizatorem targów, a nasi przedstawiciele biorą czynny udział w pracach komisji konkursowej pod przewodnictwem dr inż. Andrzeja Seligi. W tym roku prezentowane na targach wyroby nagrodzono: Hitem Targowym, Pucharem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pucharem Wojewody Mazowieckiego, Pucharem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Pucharem Prezesa Agencji Rynku Rolnego, Pucharem Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pucharem Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, Pucharem Burmistrza Płońska, Pucharem Starosty Płońskiego i Pucharem Dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy został nagrodzony Pucharem Dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie za wieloletnią współpracę na rzecz transferu wiedzy i innowacji do praktyki rolniczej.