ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie/Wydarzenia, Aktualności

6 czerwca 2017 r.

Szkolenie Rzeczoznawców SITR

Instytut Technologiczno-Przyrodniczego Oddział w Warszawie zorganizował w dniu 6 czerwca 2017 szkolenie dla Rzeczoznawców Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa.
Szkolenie otworzył Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa Pan Tadeusz Płoszaj.
Podczas szkolenia:

  • Dr inż. Andrzej Seliga Przewodniczący Centrum Doradztwa i Rzeczoznawstwa SITR (CEROL) omówił aktualne tematy dotyczące rzeczoznawstwa SITR.
  • Pan Andrzej Sobieszek z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2016-2020”.
  • Mgr inż. Józef Greger Kierownik Delegatury w Piotrkowie Trybunalskim Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa z Łodzi zaprezentował zagadnienia związane z „Integrowaną ochrona roślin, prawo i praktyka”.
  • Dr inż. Piotr Szczyglak z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z Olsztyna zaprezentował „Innowacyjne rozwiązania w technice rolniczej”.
  • Mec. Dr Miłosz Kościelniak-Marszał, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa omówił „Aktualne problemy prawodawstwa i orzecznictwa w zakresie szkód łowieckich.

Na zakończenie odbyła się dyskusja i wymiana doświadczeń, którą poprowadził Pan Wojciech Wacewicz.
W szkoleniu uczestniczyło 195 Rzeczoznawców SITR z terenu całego kraju.