ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie/Wydarzenia, Aktualności

19 stycznia 2017 r.

W dniu 19.01.2017 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodnicznym, oddział Warszawa, odbyło się szkolenie BHP pt. "Organizacja bezpiecznej pracy z kwasem siarkowym 98% przy realizacji projektu: Redukcja strat azotu z rolnictwa poprzez promocję zastosowania technik zakwaszenia gnojowicy w regionie Morza Bałtyckiego w ramach INTERREG Baltic Sea Region"

W szkoleniu uczestniczyli wykonawcy projektu z oddziału ITP Warszawa, Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Badawczego w Bydgoszczy, Laboratorium Chemii Środowiska w Falentach i Zakładu Doświadczalnego w Falentach.

Prowadzącym szkolenie był pracownik firmy BHP Consulting. Celem szkolenia było przekazanie wiedzy na temat bezpiecznej organizacji prac z kwasem siarkowym. Program szkolenia obejmował m.in. takie zagadnienia jak: klasyfikacja i oznakowanie niebezpiecznych substancji, ocenę zagrożeń przy pracy z kwasem siarkowym, transport, magazynowanie, dozowanie kwasu siarkowego, środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, pierwsza pomoc.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać na stronie http://www.balticslurry.eu/ oraz na stronie Facebook: Baltic Slurry Acidification.