ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Organy stanowiące i opiniodawczo-doradcze

Pełnomocnik ds. Jakości

Pełnomocnikiem ds. Jakości jest osoba wyznaczona przez Dyrektora Instytutu, posiadająca wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje do prowadzenia prac związanych z zarządzaniem jakością i niezbędnej dokumentacji w związku z uprawnieniami akredytacyjnymi posiadanymi przez Instytut. Pełnomocnikiem ds. Jakości może być Kierownik Laboratorium ITP. Do podstawowych obowiązków Pełnomocnika należy:

  • opracowywanie i aktualizacja Księgi Jakości Laboratorium;
  • opracowywanie i aktualizacja Procedur Ogólnych Laboratorium,
  • aktualizacja Procedur Organizacyjnych Laboratorium;
  • prowadzenie dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością;
  • prowadzenie Rejestru Reklamacji;
  • planowanie i ocena auditów wewnętrznych Laboratorium;
  • planowanie, organizowanie i dokumentowanie przeglądów systemu zarządzania jakością;
  • prowadzenie rejestru działań korygujących;
  • prowadzenie przeglądu realizacji szkoleń;
  • współpraca z Polskim Centrum Akredytacji (audity zewnętrzne, zakres akredytacji Laboratorium).