ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google
 • Oferta współpracy dla firm
 • Zamówienie na rolnicze i ekologiczne filmy edukacyjne
 • Produkcja i rozpowszechnianie filmów
 • Nagrody i wyróżnienia

 

PRACOWNIA FILMU NAUKOWEGO
INSTYTUTU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO

 

Już od 50 lat jesteśmy na rynku filmów naukowych
(badawczych, edukacyjnych i popularnonaukowych).
Zrealizowaliśmy ponad 350 tytułów filmowych
i rozpowszechniliśmy ok. 25 000 kopii pokazowych.
Zdobyliśmy kilkadziesiąt nagród i wyróżnień
na festiwalach w kraju i za granicą!

 

Proponujemy
nasze usługi w zakresie opracowania i realizacji
filmów dokumentalnych

 

Filmy badawcze
w których kamera jest przyrządem obserwacji
obiektów i procesów będących przedmiotem
różnorodnych badań naukowych.

Filmy edukacyjne
przeznaczone do nauczania i uczenia się
różnych przedmiotów wiedzy,
na różnych poziomach kształcenia.

Filmy popularnonaukowe
których celem jest popularyzacja
osiągnięć nauki i które są przeznaczone
dla widza masowego.

Filmy instruktażowe
niezastąpione w nauczaniu
budowy i obsługi maszyn i urządzeń
oraz do wprowadzania nowych technologii.

Filmy informacyjno-reklamowe
będące pomocą w prezentacji firmy i jej produktów
na wystawach, targach i konferencjach,
najlepsze do reklamy i promocji.

Filmy okolicznościowe
dokumentujące przebieg pokazów, wystaw lub konferencji,
stające się cennym materiał archiwizującym
ważne chwile z życia ludzi i firmy.

 

Oferujemy kompleksowe usługi filmowe,
od opracowania scenariusza zgodnie z życzeniem klienta,
poprzez zdjęcia, reżyserię i montaż,
do powieleń odpowiedniej liczby kopii włącznie.
Filmy realizujemy w cyfrowej technice HD.

 

Zapraszamy do współpracy !

Pracownia Filmu Naukowego
Oddział w Kłudzienku
05-825 Kłudzienko

tel.: 22 243 52 36 w.501 e-mail: film@itp.edu.pl

 

ROLNICZE I EKOLOGICZNE FILMY EDUKACYJNE

e-mail: film@itp.edu.pl
Formularz zamówienia: Zamówienie na filmy 2018

Nr
płyty
Tytuły filmów na płycie DVD
cena
(z VAT)
Treść
filmu
54
Technologia zakiszania runi łąkowej w dużych belach 61,50 zł
53
Sztuczne mokradło 61,50 zł
52
Badania jakości pracy maszyn i narzędzi rolniczych 61,50 zł
51
System uprawy gleby dla rolnictwa zrównoważonego 61,50 zł
50
Spulchniacz obrotowy 61,50 zł
49
Rolnictwo ekologiczne 61,50 zł
48
Bioutylizacja zanieczyszczeń powietrza w produkcji zwierzęcej 61,50 zł
47
Uprawa i pielęgnacja warzyw korzeniowych w gospodarstwach ekologicznych 61,50 zł
46
"ROLNICTWO EKOLOGICZNE. Mechaniczne przygotowanie i pielęgnacja gleby" 61,50 zł
45
Robotyzacja w oborze 61,50 zł
44
Ramzes - elektryczny pojazd rolniczy 61,50 zł
43
Rośliny energetyczne w ochronie klimatu 61,50 zł
42
Odnowa i wzbogacanie łąk i pastwisk 61,50 zł
41
Obora wolnostanowiskowa na głębokiej ściółce 61,50 zł
40
Energetyczne wykorzystanie biomasy program dydaktyczny (upoglądowiony wykład) 61,50 zł
39
Biogazownie rolnicze 61,50 zł
38
 1. Termiczna utylizacja odpadów kłopotliwych
 2. Zbiornica sanitarna zwłok zwierzęcych
61,50 zł
37
Mechanizacja produkcji ziemniaków 61,50 zł
36
Inżynieria rolnicza dla obszarów wiejskich 61,50 zł
35
Standardy technologiczne w chowie bydła 61,50 zł
34
Standardy technologiczne w chowie świń 61,50 zł
33
Biopaliwo z rzepaku 61,50 zł
32
Dobra praktyka rolnicza w uprawie gleby 61,50 zł
31
Sanitacja górskiego gospodarstwa agroturystycznego 61,50 zł
30
Uproszczone technologie uprawy gleby 49,20 zł
29
Biomasa na cele energetyczne 61,50 zł
28
Odnawialne źródła energii dla rolnictwa 49,20 zł
27
Ekologiczne metody kiszenia zielonek 49,20 zł
26
 1. Pługi obracalne - test porównawczy
 2. Agregaty uprawowe - test porównawczy
49,20 zł
25
Wykorzystanie drewna i słomy jako lokalne źródła energii 49,20 zł
24
Gospodarka odpadami na terenach wiejskich 49,20 zł
23
Słoma tanim paliwem ekologicznym 49,20 zł
22
Wieś ekologiczna 49,20 zł
21
Obora wolnostanowiskowa, bezściołowa dla krów mlecznych 49,20 zł
20
Badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin 36,90 zł
19
 1. Kanalizacja ciśnieniowa i oczyszczalnia ścieków z ociekowym złożem torfowym
 2. Oczyszczalnia z filtrem gruntowo-korzeniowym
49,20 zł
18
 1. Polskie paliwo rzepakowe. Rafineria w Mochełku
 2. Technologia produkcji rzepaku ozimego
61,50 zł
17
Małe elektrownie wodne 36,90 zł
16
Badania bezpieczeństwa użytkowania maszyn rolniczych i ciągników 49,20 zł
15
 1. Płyty gnojowe
 2. Zbiorniki stalowe na płynne odchody zwierzęce
49,20 zł
14
 1. Siewnik zbożowy MAZUR 5
 2. Siewnik zbożowy POMORZANIN
 3. Siewnik punktowy, podciśnieniowy OMEGA
 4. Uprawa, siew i nawożenie maszynami ROLMASZ
73,80 zł
13
 1. Maszyna do konserwacji rowów melioracyjnych
 2. Świder ziemny
49,20 zł
12
Pługi wahadłowe 36,90 zł
11
 1. Stacja wytwarzania ciekłych nawozów mineralnych
 2. Nawożenie roztworem saletrzano-mocznikowyn /RSM/
49,20 zł
10
 1. Zespołowe użytkowanie maszyn rolniczych
 2. Kółka maszynowe
49,20 zł
9
 1. Zbiór ziemniaków kombajnem Z643/1 BOLKO
 2. Nowoczesna, boksowa przechowalnia ziemniaków
49,20 zł
8
Bezpieczna praca kombajnem zbożowym 36,90 zł
7
          Użytkowanie opryskiwaczy polowych:
 1. Przygotowanie opryskiwacza do pracy
 2. Ustalanie wydatku cieczy
 3. Dobór parametrów do zabiegów
 4. BHP w ochronie roślin
73,80 zł

 

Produkcja i rozpowszechnianie filmów w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym

Filmy produkowane w naszym Instytucie są oglądane każdego roku przez tysiące osób w kraju i zagranicą, które szukają innowacyjnych, merytorycznych treści stanowiących formę wdrożenia wybranego tematu naukowego zrealizowanego w ITP.

Produkcję i rozpowszechnianie filmów naukowych (badawczych, edukacyjnych i popularnonaukowych) Instytut rozpoczął w 1966 roku. Do roku 1989 filmy były realizowane na taśmie celuloidowej - 16 mm. Łącznie wyprodukowano w tym okresie sto kilkadziesiąt tytułów filmowych, które zostały rozpowszechnione w liczbie kilkunastu tysięcy kopii. Głównymi odbiorcami tych filmów były szkoły i uczelnie rolnicze, Wojewódzkie Ośrodki Postępu Rolniczego, oraz inne jednostki zajmujące się oświatą na wsi.

Od 1989 r. w Pracowni Filmu Naukowego w Kłudzienku rozpoczęto produkcję filmów realizowanych techniką elektroniczna. Od tej pory filmy były rozpowszechniane najpierw na kasetach video, a następnie na płytach.

Od 2010 r. w Mazowieckim Ośrodku Badawczym ITP w Kłudzienku rozpoczęto eksperymentalne badania naukowe za pomocą elektronicznych zestawów kamer do zdjęć szybkich i poklatkowych oraz aparatury do ich analizy. W ten sposób bada się m.in. prototypy nowych narzędzi i maszyn konstruowanych w Instytucie.

Nasi pracownicy naukowi prezentują filmy na konferencjach, sympozjach i seminariach w różnych ośrodkach naukowych w kraju i zagranicą. Co roku filmy prezentowane są na stoiskach Instytutu na największych targach przemysłowo-rolnych oraz na najważniejszych uroczystościach dożynkowych w kraju. Niektóre filmy lub ich fragmenty Instytut udostępnia stacjom telewizyjnym.

Nasze filmy w wersjach obcojęzycznych znane są na całym świecie przez coroczny ich udział w międzynarodowych festiwalach filmowych o tematyce rolniczej i ekologiczno-przyrodniczej. Organizatorzy zapraszają Instytut do udziały w tych konkursach filmowych, ceniąc nasz dotychczasowy dorobek - nie mający równego wśród większości krajów europejskich. Od 1997r. za bardzo dobre walory merytoryczne i artystyczne filmów produkowanych techniką elektroniczną, Instytut otrzymał 13 międzynarodowych nagród i wyróżnień przyznawanych na tych festiwalach. Nagrodzone filmy są wyświetlane w wielu salach kinowych w czasie trwania festiwalów, a po ich zakończeniu trafiają na pokazy, organizowane w innych miastach na obszarze danego kraju.

Instytut rozpowszechniania komercyjnie filmy spełniające kryteria edukacyjne i dydaktyczne. Sprzedajemy kopie filmowe za pomocą strony internetowej www.itp.edu.pl. Filmy rozpowszechniane są na płytach DVD - zwykle 1 lub 2 tytuły na płycie. Każdego roku odbiorcami filmów są szkoły wszystkich szczebli nauczania o profilu rolniczym i ekologiczno-przyrodniczym oraz Centra i Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Filmy kupują też Izby Rolnicze oraz prywatne firmy zajmujące się specjalistycznym szkoleniem rolników. W ostatnich latach coraz częściej filmy zamawiają sami producenci rolni, szukający nowych technologii i nowatorskich rozwiązań technicznych. Również administracja gminna i powiatowa przysyła zamówienia na nasze film, aby popularyzować innowacje rolnicze i ekologiczne na swoim terenie.

Wykaz ważniejszych filmów zrealizowanych w Instytucie w latach 1992 - 2016

                                 Tytuły filmów

 Zleceniodawca

Rok produkcji

Filmy edukacyjne i popularnonaukowe:

 1. Gospodarka odpadami na terenach wiejskich
 2. Wykorzystanie drewna i słomy jako lokalne źródła  energii
 3. Pługi  obracalne – test porównawczy
 4. Agregaty uprawowe – test porównawczy
 5. Ekologiczne metody kiszenia zielonek
 6. Odnawialne źródła energii
 7. Biomasa na cele energetyczne
 8. Uproszczone technologie uprawy gleby
 9. Sanitacja górskiego gospodarstwa agroturystycznego
 10. Dobra praktyka rolnicza w uprawie gleby
 11. Biopaliwo z rzepaku
 12. Standardy technologiczne w chowie świń
 13. Standardy technologiczne w chowie bydła
 14. Inżynieria rolnicza dla obszarów wiejskich
 15. Mechanizacja produkcji ziemniaków
 16. Termiczna utylizacja odpadów kłopotliwych
 17. Zbiornica sanitarna zwłok zwierzęcych
 18. Biogazownie rolnicze
 19. Energetyczne wykorzystanie biomasy
 20. Obora wolnostanowiskowa na głębokiej ściółce
 21. Odnowa i wzbogacanie łąk i pastwisk
 22. Ramzes – elektryczny pojazd rolniczy
 23. Rośliny energetyczne w ochronie klimatu
 24. Rolnictwo ekologiczne. Mechaniczne przygotowanie i pielęgnacja gleby
 25. Robotyzacja w oborze
 26. Uprawa i pielęgnacja warzyw korzeniowych  w gospodarstwach ekologicznych
 27. Fitoremediacja w ochronie roślin
 28. Rolnictwo ekologiczne
 29. Spulchniacz obrotowy
 30. Bioutylizacja zanieczyszczeń powietrza w produkcji zwierzęcej
 31. System uprawy gleby dla rolnictwa zrównoważonego
 32. Badania jakości pracy maszyn i narzędzi rolniczych
 33. Sztuczne mokradło
 34. Technologia zakiszania runi łąkowej w dużych belach

 

 

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
 • Zleceniodawcy indywidualni

 

2000 - 2016

 

Filmy dydaktyczne związane z pracami wdrożeniowymi
i naukowo-badawczymi Instytutu:

 1. Stacja wytwarzania ciekłych nawozów mineralnych
 2. Opryskiwacze polowe
 3. Postępowe technologie uprawy gleby
 4. Nowoczesne kabiny ciągników rolniczych
 5. Obsługa codzienna ciągnika MF 255
 6. Niekonwencjonalne źródła energii
 7. Maszyna do konserwacji rowów melioracyjnych
 8. Chlewnia na 30 loch o zamkniętym cyklu produkcji
 9. Chlewnia na podłożu egzotermicznym
 10. Linia do automatycznego zadawania pasz sypkich
 11. Technologia produkcji ziemniaków
 12. Zbiór ziemniaków kombajnem Z643 BOLKO
 13. Zespołowe użytkowanie maszyn rolniczych
 14. Technologia produkcji siana
 15. Zakiszanie bel siana
 16. Pługi wahadłowe
 17. Nowoczesna boksowa przechowalnia ziemniaków
 18. Płyty gnojowe
 19. Nawożenie roztworem  saletrzano-mocznikowym
 20. Badania bezpieczeństwa użytkowania maszyn rolniczych i ciągników
 21. Polskie paliwo rzepakowe
 22. Małe elektrownie wodne
 23. Technologia produkcji rzepaku ozimego
 24. Oczyszczalnia z filtrem gruntowo-korzeniowym
 25. Kanalizacja ciśnieniowa i oczyszczalnia ścieków z ociekowym złożem torfowym
 26. Bezpieczna praca kombajnem zbożowym
 27. Kółka maszynowe
 28. Wieś ekologiczna
 29. Słoma tanim paliwem ekologicznym
 30. Obora wolnostanowiskowa, bezściołowa dla krów mlecznych

 

 

 • Komitet Badań Naukowych
 • Zleceniodawcy indywidualni

 

1989 - 1999

Filmy oświatowe:

 1. Przygotowanie opryskiwacza do pracy
 2. Ustalanie wydatku cieczy
 3. Dobór parametrów do zabiegów
 4. BHP w ochronie roślin 

 

 • Wojewódzka Stacja Kwarantanny
  i Ochrony Roślin w Warszawie

 

1993

 Film instruktażowy

 1. Badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin 

 

 • Inspekcja Ochrony Roślin w Warszawie

 

1999

 Filmy oświatowe i promocyjne:

 1. Siewnik MAZUR 5
 2. Siewnik POMORZANIN
 3. Siewnik punktowy, podciśnieniowy OMEGA
 4. Świder ziemny
 5. Uprawa, siew i nawożenie maszynami ROLMASZ
 6. ROLMASZ -Twój partner przy siewie
 7. ROLMASZ na POLAGRZE 

 

 • PPHU ROLMASZ Kutno

 

1994 - 1996

 Film informacyjno-reklamowy

 1. Zwalczanie chwastów preparatem COMMAND  

 

 • FMC Warszawa

 

1993

 Film informacyjno-reklamowy

 1. Nowoczesne kabiny ciągników rolniczych 
 
 • ROLMASZ Sokółka

 

1994

 Film informacyjno-reklamowy

 1. Opryskiwacze z PILMETU 

 

 • PILMET Wrocław

 

1993

 Film informacyjno-reklamowy

 1. Instytut Mleczarstwa 

 

 • Instytut Mleczarstwa

 

1992

 Film informacyjno-reklamowy

 1. Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 

 

 • BPRS Warszawa

 

1996

 Filmy dydaktyczne

 1. Ciasta
 2. Surówki
 3. Sałatki
 4. Kanapki

 

 • Centralny Ośrodek Oświaty i Postępu
  w Rolnictwie w Brwinowie

 

 

1992

 

Ważniejsze nagrody i wyróżnienia za filmy zrealizowane w latach 1997 - 2015
w Pracowni Filmu Naukowego ITP w Mazowieckim Ośrodku Badawczym w Kłudzienku

II nagroda w kategorii filmów edukacyjnych i instruktażowych na XXVIII Międzynarodowym Festiwalu Filmów Rolniczych AGROFILM'11 za film pt. "Robotyzacja w oborze" Słowacja, Nitra 2011 r.
Dyplom Międzynarodowego Jury na XXVII Międzynarodowym Festiwalu Filmów Rolniczych AGROFILM za film edukacyjny pt. "Rolnictwo ekologiczne. Mechaniczne przygotowanie i pielęgnacja gleby"
Słowacja, Nitra 2010 r.
Nagroda Ministra Rolnictwa Słowacji na XXV Międzynarodowym Festiwalu Filmów Rolniczych AGROFILM' 08 za film pt. "Odnowa i wzbogacanie łąk i pastwisk"
Słowacja, Nitra 2008 r.
I nagroda w kategorii filmów edukacyjnych i instruktażowych na XXIV Międzynarodowym Festiwalu Filmów Rolniczych AGROFILM'07 za film pt. "Biogazownie rolnicze"
Słowacja, Nitra 2007 r.
II nagroda w kategorii filmów edukacyjnych i instruktażowych na XXIII Międzynarodowym Festiwalu Filmów Rolniczych AGROFILM'06 za film pt. "Inżynieria rolnicza dla obszarów wiejskich"
Słowacja, Nitra 2006 r.
Główna nagroda w kategorii filmów edukacyjnych na XXXII Międzynarodowym Festiwalu Filmowym EKOTOPFILM' 05 za film pt. "Sanitacja górskiego gospodarstwa agroturystycznego"
Słowacja, Bratysława 2005 r.
II nagroda w kategorii filmów edukacyjnych i instruktażowych na XXII Międzynarodowym Festiwalu Filmów Rolniczych AGROFILM' 05 za film pt. "Sanitacja górskiego gospodarstwa agroturystycznego"
Słowacja, Nitra 2005 r.
Główna nagroda Parlamentu Czech na II Międzynarodowym Festiwalu Filmów Naukowych TUR OSTRAVA za film pt. "Biomasa na cele energetyczne"
Czechy, Ostrawa 2005 r.
Główna nagroda Ministra Gospodarki Słowacji w kategorii filmów edukacyjnych na XXXI Międzynarodowym Festiwalu Filmowym EKOTOPFILM' 04 za film pt. "Dobra praktyka rolnicza w uprawie gleby"
Słowacja, Bratysława 2004 r.
Nagroda Ministra Rolnictwa Słowacji na XX Międzynarodowym Festiwalu Filmów Rolniczych AGROFILM' 03 za film pt. "Biomasa na cele energetyczne"
Słowacja, Nitra 2003 r.
Nagroda Dyrektora Słowackiego Instytutu Produkcji Zwierzęcej na XIX Międzynarodowym Festiwalu Filmów Rolniczych AGROFILM' 02 za film pt. "Odnawialne źródła energii dla rolnictwa"
Słowacja, Nitra 2002 r.
Nagroda za II miejsce na Ogólnopolskim przeglądzie Filmów Rolniczych przy Ogólnopolskich Dożynkach Jasnogórskich za film pt. "Odnawialne źródła energii dla rolnictwa"
Częstochowa, 2002 r.
Nagroda Słowackiego Związku Kółek Rolniczych i Organizacji Handlowych na XVIII Międzynarodowym Festiwalu Filmów Rolniczych AGROFILM' 01 za film pt. "Zakiszanie zielonek w rękawach foliowych"
Słowacja, Nitra 2001 r.
II nagroda w kategorii filmów informacyjnych i promocyjnych na XIV Międzynarodowym Festiwalu Filmów Rolniczych AGROFILM' 97 za film pt. "Siewnik punktowy, podciśnieniowy Omega"
Słowacja, Nitra 1997 r.