ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

PATENTY, WZORY UŻYTKOWE

  • Patenty
  • Wzory użytkowe

PATENTY

LP Kategoria i numer Nazwa Twórca Szczegóły
1 208446 Spulchniacz obrotowy PTASZYŃSKI STANISŁAW więcej...
2 213097 Urządzenie do mechanicznego niszczenia chwastów, zwłaszcza w redlinach PTASZYŃSKI STANISŁAW więcej...
3 213259 Narzędzie pielnika do niszczenia chwastów, zwłaszcza na redlinach PTASZYŃSKI STANISŁAW więcej...
4 213820 Narzędzie pielnika zwłaszcza do redlin PTASZYŃSKI STANISŁAW więcej...
5 214982 Turbina wiatrowa GÓRKA TADEUSZ,
KARŁOWSKI JERZY,
LENARCZYK JAKUB
więcej...
6 215195 Komora gnojowa ROMANIUK WACŁAW,
DOMASIEWICZ TADEUSZ,
GŁASZCZKA ANDRZEJ,
ŁOCHOWSKI BOGDAN
więcej...
7 217369 Generator energii cieplnej i elektrycznej zasilany biomasą pochodzenia zwierzęcego GOLIMOWSKI WOJCIECH,
KLIBER ANDRZEJ,
GOLIMOWSKA RENATA,
SZULC ROBERT
więcej...
8 217370 Urządzenie do ścierania pazurów ptaków chowanych w klatce CHMIELOWSKI ADAM,
MAREK PRZEMYSŁAW,
SOBCZAK JOANNA
więcej...
9 218666 Mikrobiogazownia MYCZKO ANDRZEJ,
MYCZKO RENATA,
KOŁODZIEJCZYK TOMASZ,
SZULC ROBERT,
CHOJNA ADAM,
MARKOWSKI PIOTR
więcej...
10 218837 Urządzenie do wytwarzania biogazu ze stałych odpadów rolniczych, zwłaszcza obornika ROMANIUK WACŁAW,
ŁOCHOWSKI BOGDAN,
DOMASIEWICZ TADEUSZ,
BISKUPSKA KATARZYNA,
SAWINYCH PETER ALEKSEJEWITZ,
SYSUJE WASILIJ ALEKSEJEWITZ,
OTROSHKO SERGIEJ ALEKSEJEWITZ
więcej...
11 219989 Urządzenie do beztlenowego doczyszczania ścieków bytowych, zwłaszcza z górskich gospodarstw JUCHERSKI ANDRZEJ,
WALCZOWSKI ANDRZEJ
więcej...
12 219994 Zespół złóż filtracyjnych do oczyszczania ścieków, zwłaszcza z górskich obiektów turystycznych JUCHERSKI ANDRZEJ,
WALCZOWSKI ANDRZEJ
więcej...
13 219950 Urządzenie do odkażania jaja za pomocą promieni ultrafioletowych CHMIELOWSKI ADAM,
MAREK PRZEMYSŁAW
więcej...
14 220074 Reaktor do metanowej fermentacji gnojowicy MYCZKO ANDRZEJ,
TUPALSKI LEOPOLD,
MYCZKO RENATA,
SZULC ROBERT
więcej...
15 219951 Regulator wydajności pompy próżniowej GEDYMIN MICHAŁ,
DOMAGALSKI ZBIGNIEW
więcej...
16 219979 Urządzenie do wykonywania zdjęć, zwłaszcza zdjęć rolnych z paralotni wyposażonej w plecakowy napęd ŚLIWIŃSKI DAMIAN,
ŚMIETANKA MARIA
więcej...
17 217945 Urządzenie do rozdzielnego pobierania próbek suchego i mokrego opadu BARSZCZEWSKI JERZY więcej...
18 219014 Laska gleboznawcza do gleb organicznych BURCZYK PIOTR,
MARCINIAK ANDRZEJ M
więcej...
19 220422 Element betonowy do umocnień rowów w gruntach słabonośnych JURCZUK SERGIUSZ więcej…
20 P.397246 Grobla w centralnej części stawu zwiększająca różnorodność biologiczną KOSIŃSKI KRZYSZTOF więcej…
21
222149
Elektrofiltr z elektrodami zbiorczymi MAREK PRZEMYSŁAW
CHMIELOWSKI ADAM
więcej…
222148
Elektrofiltr z elektrodami osadczymi MAREK PRZEMYSŁAW,
CHMIELOWSKI MAREK
więcej…
22 P.406759   Urządzenie zwiększające ilość uzyskiwanego metanu w reaktorze metanowym biogazowni MYCZKO ANDRZEJ
MYCZKO RENATA
WAWRZYNIAK AGNIESZKA
więcej…
23 219514 Urządzenie do rozdrabniania słomy oraz ścielenia jej w pomieszczeniu inwentarskim SZULC ROBERT
TUPALSKI LEOPOLD
więcej…

WZORY UŻYTKOWE

LP Numer ochrony Nazwa Twórca/Twórcy Szczegóły
1 66587 Urządzenie ustawiające jaja do odkażania promieniami UV CHMIELOWSKI ADAM,
SOBCZAK JOANNA
więcej...
2 65382 Bęben nożowy spulchniacza PTASZYŃSKI STANISŁAW więcej...
3 67160 Przepompownia ścieków ujednoradnianych strugą ścieków EYMONTT ANDRZEJ więcej...
4 65646 Pielnik termiczno-płomieniowy, zwłaszcza do niszczenia chwastów na redlinach PTASZYŃSKI STANISŁAW więcej...
5 65054 Wymiennik ciepła, zwłaszcza do mycia instalacji dojarskiej SZULC ROBERT,
GOLIMOWSKI WOJCIECH
więcej...
6 65124 Kurnik dla różnych gatunków drobiu SOBCZAK JOANNA,
CHMIELOWSKI ADAM,
BĄKOWICZ ADAM,
GEDYMIN MICHAŁ
więcej...
7 66141 Urządzenie do dogrzewania pomieszczeń inwentarskich odzyskaną energią cieplną ze zużytej wody myjącej SZULC ROBERT,
GOLIMOWSKI WOJCIECH,
PODLESKI JACEK
więcej...
8 66291 Odmularka samojezdna WIERZBICKI KRZYSZTOF,
EYMONTT ANDRZEJ,
STACHOWICZ ZBIGNIEW
więcej...
9 66292 Odmularka przeciągana liną WIERZBICKI KRZYSZTOF,
EYMONTT ANDRZEJ,
STACHOWICZ ZBIGNIEW
więcej...
10 66247 Urządzenie do odkażania jaj DĘBSKA ALEKSANDRA,
SOBCZAK JOANNA,
CHMIELOWSKI ADAM,
GEDYMIN MICHAŁ,
MAREK PRZEMYSŁAW,
RAKOWSKI ANDRZEJ
więcej...
11 66366 Zbiornik biogazu ROMANIUK WACŁAW,
GŁASZCZKA ANDRZEJ,
ŁOCHOWSKI BOGDAN
więcej...
12 67530 Urządzenie uprawowo-siewne, zwłaszcza do poplonów PTASZYŃSKI STANISŁAW więcej...
13 67534 Urządzenie wałowe do uprawy gleby PTASZYŃSKI STANISŁAW więcej...
14 67633 Wypalarka zagonowa PTASZYŃSKI STANISŁAW,
GOLKA WIESŁAW
więcej...
15 67734 Dwukomorowy filtr do uzdatniania wody WIERZBICKI KRZYSZTOF,
EYMONTT ANDRZEJ,
WOWK JÓZEF
więcej...
16 67752 Urządzenie uprawowe, zwłaszcza do uprawy wiosennej PTASZYŃSKI STANISŁAW więcej...
17 68110 Belka z uchwytami do mocowania przyłączy trójpunktowego ciągnikowego układu zawieszenia i uchwytami do mocowania rolniczych narzędzi ŁUSZCZYK KRZYSZTOF,
SERGIEL LESZEK
więcej...
18 68313 Talerz brony PTASZYŃSKI STANISŁAW więcej...