ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

REZERWAT PRZYRODY - ścieżka edukacyjna

Park krajobrazowy
(kilkakrotnie przekształcany)

 

  • lipa drobnolistna (drzewo pomnikowe),
  • Staw Parkowy Górny (po lewej),
  • oranżeria i brama neogotycka z połowy XIX w. (po prawej, na obrzeżach parku).

Park - fragment ścieżki edukacyjnej z kładką nad ciekiem

Brama neogotycka z połowy XIX w.