ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Nauka/Obrony prac doktorskich

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

 

DYREKCJA I RADA NAUKOWA
INSTYTUTU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO

uprzejmie informują, że w dniu 22 września 2015 r. o godz. 11:00
w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach
w Pawilonie Naukowym w Sali Kryształowej

- odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
Mgr inż. Ewy Kaneckiej-Geszke

pt.: "ZUŻYCIE WODY I PLONOWANIE WIERZBY WICIOWEJ (SALIX VIMINALIS L.) NA GLEBACH MINERALNYCH O GOSPODARCE OPADOWO-RETENCYJNEJ"

 

Promotor: Prof. dr hab. inż. Leszek Łabędzki
Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Jacek Żarski
  Prof. dr hab. inż. Andrzej Żyromski

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w bibliotece Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach.