ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Nauka/Obrony prac doktorskich

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

 

DYREKCJA I RADA NAUKOWA
INSTYTUTU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO

uprzejmie informują, że

w dniu 12 lutego 2015 r. o godz. 11:00
w Oddziale Instytutu w Warszawie ul. Rakowiecka 32, Sala 210

- odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
Mgr inż. Przemysława Marek

pt.: "skuteczność działania promieniowania uvc w eliminacji skażeń mikrobiologicznych z powierzchni skorup jaj spożywczych"

 

 

Promotor: Prof. dr hab. inż. Joanna Sobczak
Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Jerzy Lech Jugowar
  Prof. dr hab. inż. Marian Lipiński

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w bibliotece Oddziału Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Warszawie.