ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Obrony prac doktorskich

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

 

DYREKCJA I RADA NAUKOWA
INSTYTUTU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO
uprzejmie informują, że w dniu 15 listopada 2013 r. o godz. 11:00
w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach
w Pawilonie Naukowym w Sali Kryształowej

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Karoliny Smarzyńskiej

pt.: "Odpływ związków azotu z terenów intensywnego rolnictwa w świetle badań terenowych i analiz modelowych "

 

Promotor: Dr hab. inż. Zygmunt Miatkowski, prof. nadzw.
Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Edmund Kaca
  Prof. dr hab. inż. Czesław Szafrański

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w bibliotece Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach.