ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Aktualności/Obrony prac doktorskich

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

 

DYREKCJA I RADA NAUKOWA
INSTYTUTU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO

uprzejmie informują, że w dniu  22 listopada 2012 r. o godz. 11:30
w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach 
w Pawilonie Naukowym w Sali Kryształowej

– odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
Mgr  inż. Krystyny Rauba

pt.: "Możliwości adaptacji i zastosowania
metody wyceny warunkowej
w procesie wdrażania zasady zwrotu kosztów usług wodnych"

 

 

Promotor: Prof. zw. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski
Recenzenci: Prof. dr hab. Bazyli Poskrobko
  Dr hab. Tadeusz Liziński, prof. nadzw.

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w bibliotece Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach.