ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Aktualności/Obrony prac doktorskich

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 15 poz. 128 § 7 p. 1) w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego

 

DYREKCJA I RADA NAUKOWA
INSTYTUTU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO

uprzejmie informują, że w dniu 23 października 2012 r. o godz. 11:00
w siedzibie Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach
w Pałacu w Sali Kolumnowej

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Wojciecha Świerka

pt.: "Zmiany jakości wód powierzchniowych
na tle implementacji programu
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w zlewni górskiej"

 

Promotor: Prof. dr hab. inż. Stanisław Twardy
Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Andrzej Misztal
  Dr hab. Zbigniew Wasilewski, prof. nadzw.

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu bibliotece Instytutu Technologiczno- Przyrodniczego w Falentach.