ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Aktualności/Obrony prac doktorskich

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich,  w postępowaniu  habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

 

DYREKCJA I RADA NAUKOWA
INSTYTUTU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO

uprzejmie informują, że w dniu  15 czerwca 2012 r. o godz. 11:30
w siedzibie Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach
w Pałacu w Sali Kolumnowej

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
Mgr inż. Janusza Augustynowicza

pt.: "Przydatność osadów z komunalnej oczyszczalni ścieków
do produkcji biomasy roślin energetycznych"

 

Promotor: Prof. dr hab. Stefan Russel
Recenzenci: Prof. zw. dr hab. Zbigniew Paluszak
  Dr hab. Zygmunt Miatkowski, prof. nadzw.

 Praca doktorska wyłożona jest do wglądu bibliotece Instytutu Technologiczno- Przyrodniczego w Falentach.