ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Aktualności/Obrony prac doktorskich

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

DYREKCJA I RADA NAUKOWA
INSTYTUTU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO
uprzejmie informują, że w dniu 5 czerwca2012 r. o godz. 11:00
w Oddziale Instytutu w Warszawie
ul. Rakowiecka 32 Sala 210

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
Mgr inż. Renaty Golimowskiej

pt.: "Poprawa temperatury blokady zimnego filtra biopaliw
z tłuszczów zwierzęcych
otrzymywanych metodą trans estryfikacji niskotemperaturowej"

 

Promotor: Prof. dr hab. inż. Andrzej Myczko
Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Wiesław Piekarski
  Prof. dr hab. Józef Szlachta

 Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w bibliotece Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Oddziale Instytutu w Warszawie.