ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Aktualności/Obrony prac doktorskich

DYREKCJA I RADA NAUKOWA
INSTYTUTU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO

uprzejmie informują, że w dniu 20 maja 2011 r. o godz. 11:30  
w Oddziale Instytutu
w Warszawie ul. Rakowiecka 32 Sala 210
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr inż. Przemysława Grześkowiaka

pt.:"Redukcja gazów odlotowych z budynku inwentarskiego
poprzez zastosowanie filtra roślinnego"

 

Promotor: Prof. dr hab. inż. Anna Grzybek
Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Andrzej Myczko
  Prof. dr hab. Leszek Rogalski

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu bibliotece Instytutu Technologiczno- Przyrodniczego w Oddziale Instytutu w Warszawie.