ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Aktualności/Obrony prac doktorskich

DYREKCJA I RADA NAUKOWA
INSTYTUTU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO

uprzejmie informują, że w dniu 14 października 2010 r. o godz. 11:00
w siedzibie Instytutu w Falentach
w Pałacu w Sali Kolumnowej
- odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr inż. Olgi Paluchowskiej-Święckiej

pt.: "Zagrożenie mikologiczne w budynkach inwentarskich"

 

Promotor: Prof. dr hab. Stefan Russel
Recenzenci: Prof. dr hab. Tadeusz Barszczak
  Prof. zw. dr hab. Wiesław Barabasz

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu bibliotece Instytutu Technologiczno- Przyrodniczego w Falentach.