ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

NAUKA

Projekty krajowe i zagraniczne
Projekty MSZ

Projekty finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  • Budowa systemu wspomagania decyzji jako podstawowego narzędzia planistycznego na obszarach wiejskich zagrożonych procesem erozji w północno-zachodnim Azerbejdżanie; moduł I nr 143/PPR2013 (01.04.2013-31.12.2013) oraz moduł II nr 143/PPR2013/M2/2014/IN (01.01.2014-15.12.2014).
  • Optymalizacja działań zapobiegających procesom erozyjnym oraz zasoleniu gleb w Azerbejdżanie za pomocą zasobów geoprzestrzennych; 213/2012  (27.04.2012-31.12.2012)
  • Ocena możliwości wykorzystania technik teledetekcyjnych i narzędzi GIS w identyfikacji gleb zasolonych oraz zjawisk erozyjnych w Azerbejdżanie; 479/PR/2011/JST/IN  (01.04.2011-31.12.2011)
  • Wdrożenie nowoczesnych metod rozpoznawania struktury użytkowania ziemi oraz cennych ekosystemów dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Ukrainy; 277/PZ/2010 (01.03.2010-31.12.2010)
  • Zasady kształtowania przestrzeni rolniczej w górskich regionach Azerbejdżanu zagrożonych erozją z wykorzystaniem technik GIS; 640/PZ/2010  (01.06.2010-31.12.2010)
  • Udoskonalenie sposobu zarządzania gospodarką wodną i ochroną zasobów wodnych na Ukrainie w oparciu o System Informacji Przestrzennej; 1138/AD/2009 (01.06.2009-31.12.2009)
  • Wsparcie zrównoważonego użytkowania zasobów środowiska na obszarach wiejskich Azerbejdżanu na bazie wspólnych doświadczeń i strategii Unii Europejskiej; 1195/AD/2009 (01.06.2009-31.12.2009)

Informacje dotyczące projektów realizowanych w latach 2009-2011