ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

 

O Instytucie > Struktura, zakres prac

Dział Informacji i Transferu Wiedzy - Pracownia Filmu Naukowego

Centrala w Falentach
Oddział ITP w Kłudzienku
e-mail: film@itp.edu.pl
Kłudzienko +48 22 243 52 36 w.501

Zakres prac:

 1. prowadzenie prac dla potrzeb badań naukowych prowadzonych w ramach głównych specjalizacji Instytutu;
 2. prowadzenie prac nad doskonaleniem metod fotooptycznych, wykorzystujących elektroniczną rejestrację i komputerową analizę obrazu (techniki zdjęć poklatkowych, ultraszybkich, stroboskopowych, termowizyjnych oraz mikro i makroskopowych), w tym:
  • adaptacja nowatorskich technik wizyjnych dla potrzeb badawczych,
  • realizacja i dokumentacja badań naukowych na nośnikach elektronicznych,
  • realizacja filmów naukowych (badawczych, popularnonaukowych i edukacyjnych),
  • edycja materiałów filmowych i fotograficznych dla potrzeb zakładów naukowych oraz Działu Promocji,
  • aktualizacja filmoteki Instytutu przeznaczonej do rozpowszechniania oraz archiwizacja materiałów filmowych i fotograficznych,
  • nieodpłatne rozpowszechnianie materiałów filmowych, prezentacje na konferencjach, seminariach i targach oraz udział w naukowych festiwalach filmowych, jako element szerokiej promocji osiągnięć Instytutu,
  • komercyjne rozpowszechnianie filmów na płytach DVD, jako środków dydaktycznych dla rolniczej i przyrodniczej edukacji oraz doskonalenia zawodowego.

Więcej informacji...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


mgr inż.
Robert Łukawski

tel. 22 243 52 36 w. 501