ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Laboratorium ITP > Laboratoria Badawcze

Laboratorium Badawcze Mikrobiologii - LBM

Zakres prac:

 • analizy mikrobiologiczne: wód, ścieków komunalnych i przemysłowych, osadów ściekowych, osadów dennych i gleby;
 • analizy biochemiczne gleby;
 • analizy mikrobiologiczna i biochemiczna nawozów;
 • badanie powietrza atmosferycznego i w budynkach gospodarskich;
 • badanie zawartości mykotoksyn w paszach objętościowych;
 • analizy mikrobiologiczne i biochemiczne pasz;
 • diagnostyka molekularna drobnoustrojów występujących w środowisku;
 • ocena stanu fizjologicznego roślin;
  • względna zawartość chlorofilu;
  • pula zredukowanych plastochinonowych akceptorów elektronów;
  • wskaźnik funkcjonowania fotoukładu II;
  • wskaźnik maksymalnej wydajności kwantowej fotoukładu II;
  • wskaźnik powierzchni liści łanu;

Cennik usług Laboratorium Mikrobiologii

 

Pracownicy Laboratorium

Nazwisko - Stanowisko e-mail Telefon wew. Pokój
Centrala w Falentach: 22 628 37 63
mgr Anna Kiliszczyk
Asystent
22 243 52 52 210 213
mgr inż. Katarzyna Kierasińska
Asystent
22 243 53 30 240 212

 

 

Kierownik Jednostki
dr hab. Jerzy Barszczewski, prof. nadzw.
Falenty
tel. 22 243 52 72