ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Laboratorium ITP > Laboratoria Badawcze

Laboratorium Badawcze Inżynierii Środowiska - LBIŚ

Zakres prac:

Badania gruntów i gleb

Badania laboratoryjne:

  • badania właściwości fizycznych, w tym składu granulometrycznego, gęstości objętościowej, gęstości właściwej szkieletu gruntowego, wskaźnika porowatości, granicy płynności, granicy skurczalności, granicy plastyczności, wilgotności naturalnej, wilgotności optymalnej i maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego, zawartości części organicznych, zawartości węglanów wapnia;
  • badanie właściwości mechanicznych, w tym edometrycznego modułu ściśliwości, ciśnienia pęcznienia gruntu, wytrzymałości gruntów na ścinanie (metodą penetrometru stożkowego, ścinarką obrotową), spójności i kąta tarcia wewnętrznego metodą bezpośredniego ścinania w małym i średnim aparacie;
  • badanie właściwości filtracyjnych gruntów naturalnych oraz gruntów antropogenicznych (w tym odpadów powęglowych, odpadów przemysłowych, popiołów i żużli oraz innych materiałów gruntowych powstałych podczas gospodarczej działalności człowieka), w warunkach zmiennego i stałego spadku hydraulicznego;

Badania terenowe

  • badania terenowe właściwości gruntów (w tym wykonywanie odwiertów wraz z poborem prób o naruszonej i nienaruszonej strukturze gruntu, sondowania sondą stożkową z końcówką SD sondą lekką − DPL i sondą średnią − DPM);

Badania betonów i zawiesin twardniejących

  • badania właściwości fizycznych i mechanicznych świeżych oraz stwardniałych zawiesin twardniejących i betonów (w tym gęstości objętościowej, lepkości umownej, odstoju dobowego wody, czasu wiązania, wytrzymałości na ściskanie jednoosiowe i współczynnika filtracji.

 

Pracownicy Laboratorium

Nazwisko - Stanowisko e-mail Telefon wew. Pokój
Centrala w Falentach: 22 628 37 63
Dr inż. Joanna Rycharska
Kierownik Laboratorium
22 243 52 59 212 LBIŚ-1
Mgr inż. Konrad Piechowicz
Asystent
22 243 52 70 217 LBIŚ-9
inż. Sławomir Kadej
Sam. specjalista adm.-techn.
22 243 53 86 260 LBIŚ-10
inż. Michał Oczyński
St. specjalista adm.-techn.
22 243 53 90 261 LBIŚ-10

Kierownik Jednostki
Dr inż. Joanna Rycharska
Falenty
tel. 22 243 52 59