ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Laboratorium ITP > Laboratoria Badawcze

Laboratorium Badawcze Chemii Środowiska - LBCŚ

Zakres prac analitycznych:

 • Oznaczenia podstawowego składu mineralnego nawozów naturalnych (pH, sucha masa , N, P, K, Mg, Ca)
 • Oznaczenia w glebie:
  • pomiar pH w 1mol KCl, H2O i 0,01 mol CaCl2,
  • zawartość suchej masy
  • zawartość Corg metodą Tiurina
  • zawartość rozpuszczonego węgla organicznego (RWO) w wyciągach z gleby
  • zawartość ogólna składników mineralnych: N, P, K, Mg, Ca, Na, Cu, Fe,  Mn, Zn
  • zawartość składników mineralnych w wyciągu 0,5 mol HCl: P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Mn, Zn
  • zawartość składników mineralnych w wyciągu 0,01 mol CaCl2: P, K, N-NO3, N- NH4, Nog, Mg, Na, Mn, Zn, RWO
  • zawartość składników przyswajalnych metodą Egnera-Riehma: P i K
  • zawartość składników w wyciągu 1 % K2SO4: N-NO3, N-NH4, P
  • zawartość składników w wyciągu wodnym, w tym: RWO, Cl-
 • Oznaczenia w wodach
  • pomiar pH i przewodności elektrycznej właściwej
  • zawartość składników mineralnych: N-NO2, N-NO3, N-NH4, P-PO4, K, Mg, Ca, Na, Fe, Mn, Zn
  • zawartość składników po mineralizacji próbek: NKj, Pog
  • obliczanie zawartości: Nog
  • zawartość: OWO i RWO
  • zawartość chlorków
  • pomiar gęstości optycznej /absorbancji roztworów wodnych przy długości fali: A280, A460, A664
 • Oznaczenia w roślinności
  • zawartość ogólna składników mineralnych: N, P, K, Mg, Ca, Na, Cu, Mn, Zn
 • Oznaczenia w osadach dennych wód powierzchniowych
  • pomiar pH w 1 mol KCl, H2O i 0,01 mol CaCl2,
  • zawartość suchej masy
  • zawartość Corg metodą Tiurina
  • zawartość ogólna składników mineralnych: N, P, K, Mg, Ca, Na, Cu, Mn, Zn, Fe, Pb

Pracownicy Laboratorium

Nazwisko - Stanowisko e-mail Telefon wew. Pokój
w bud. lab.
Centrala w Falentach: 22 628 37 63

Kierownik Laboratorium
211 2
mgr inż. Ewa Sitko
St. specjalista inż.-tech.
22 243 53 27 239 108
mgr inż. Małgorzata Jankowska
Inżynier
  108
urlop
wych.
mgr inż. Dorota Gryszkiewicz-Zalega
Inżynier
  104 urlop
wych.
Piotr Nawalany
Sam. technik
22 243 53 25 238 106

 

Cennik analiz fizycznych i chemicznych wykonywanych przez Laboratorium Badawcze Chemii Środowiska ITP w Falentach

Zlecenie wewnętrzne na wykonanie analiz chemicznych

Kierownik Jednostki

Falenty
tel.