ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Laboratorium ITP > Laboratoria Badawcze

Laboratorium Badawcze Biopaliw i Układów Agroenergetycznych - LBBiUA

Zakres prac:

 • Badania nad poprawą właściwości fizycznych biopaliw ciekłych:
  • Poprawa właściwości temperaturowych estrów metylowych różnego pochodzenia;
  • Badania nad instalacją do rafinacji estrów metylowych wytwarzanych we własnym zakresie przez producenta rolnego;
  • Badania nad instalacją do rafinacji oleju roślinnego wytwarzanego we własnym zakresie przez producenta rolnego.
 • Poszukiwanie sposobu utylizacja fazy glicerynowej:
  • Badanie współspalania fazy glicerynowej z biomasą;
  • Badania nad możliwościami jej zastosowania w nawożeniu roślin;
  • Zastosowanie fazy glicerynowej do produkcji biogazu.
 • Badanie procesów kogeneracyjnych:
  • Analiza bilansu energetycznego wytwarzanej energii przez agregat prądotwórczy;
  • Badanie wpływu różnego rodzaju paliw gazowych i biopłynów na pracę układu kogeneracyjnego;
  • Analiza spalin pod kątem emisji zanieczyszczeń środowiskowych.
  • Badania procesów współ spalania różnych biopaliw w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.
 • Badania śladu węglowego technologii agroenergetycznych w OZE:
  • Modelowe badania redukcji emisji CO2 z instalacji OZE w rolnictwie.
  • Konfigurowanie danych do obsługi programu LCA (Life Cycle Assessment).
 • Analiza charakterystyki zewnętrznej ciągników rolniczych:
  • Zasilanych estrami metylowymi różnego pochodzenia;
  • Zasilanych czystymi olejami roślinnymi;
  • Zasilanych biogazem.
 • Badania wydajności biogazowej biomasy na potrzeby energii odnawialnej;
 • Badania synergicznych systemów agroenergetycznych:
 • Badania małych siłowni wiatrowych dla potrzeb gospodarstw rolnych.
 • Badania zastosowań układów fotowoltaicznych w gospodarstwach rolnych.
 • Badania możliwości wykorzystania instalacji geotermalnych do ogrzewania budynków inwentarskich.
 • Modelowe badania wykorzystania efektu synergii wieloźródłowych systemów agroenergetycznych.