ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Laboratorium ITP > Laboratoria Akredytowane

Laboratorium Badawcze ITP - Laboratoria akredytowane

LABORATORIUM BADAWCZE ITP
Oddział w Warszawie,
02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32

e-mail: lab@itp.edu.pl

Laboratorium Badawcze Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego wykonuje:

 • badania do homologacji ciągników i przyczep rolniczych według Dyrektywy UE Nr 2003/37/WE oraz według kodów OECD
 • badania bezpieczeństwa użytkowania dla oceny zgodności z Dyrektywą UE Nr 2000/14/WE
  • przyczep, maszyn i urządzeń rolniczych i leśnych
  • maszyn i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych
 • badania mocy akustycznej
 • pomiary stężenia zapachowego w powietrzu metodą olfaktometrii dynamicznej według normy PN-EN 13725:2007
 • badania biogazodochodowości materiałów organicznych
 • pomiary poziomu hałasu i pomiary konieczne do obliczania mocy akustycznej metodą techniczną zgodnie z PN-EN ISO 3744: 2011
 • pomiary stężenia gazów szkodliwych (poza akredytacją)
 • pomiary stężenia pyłu zawieszonego (poza akredytacją)

Laboratorium badawcze ITP:

 • posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji - certyfikat akredytacji nr AB 116 w systemie zapewnienia jakości zgodnym z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005
 • jest członkiem rzeczywistym Polskiego Klubu Laboratoriów Badawczych - POLLAB z Nr 007
 • jest członkiem stowarzyszonym European Network for Testing of Agricultural Machines – ENTAM

Działy techniczne Laboratorium Badawczego ITP:

Dostępne dokumenty:
Certyfikat Akredytacji
Deklaracja Polityki Jakości
Zakres Akredytacji AB 116