ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac Laboratorium ITP

Laboratorium Badawcze ITP - LAB

Laboratorium Badawcze ITP składa się z dwóch pionów laboratoryjnych − Pionu inżynieryjno-rolniczego oraz pionu agro-środowiskowego.
W skład Instytutu wchodzą akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (akredytacja AB116) i notyfikowane w Unii Europejskiej (nr identyfikacyjny 1459) działowe laboratoria badawcze: LABORATORIA AKREDYTOWANE

  • Laboratorium Badawcze Ciągników i Maszyn Rolniczych (w Oddziale Kłudzienko);
  • Laboratorium Badawcze Technologii i Biosystemów Rolniczych (w Oddziale Poznań);

oraz działowe laboratoria badawcze przygotowywane do procesu akredytacji: LABORATORIA INNE

  • Laboratorium Badawcze Mikrobiologii (w Centrali w Falentach);
  • Laboratorium Badawcze Chemii Środowiska (w Centrali w Falentach);
  • Laboratorium Badawcze Inżynierii Środowiska (w Centrali w Falentach).

Laboratoria te wykonują prace usługowe zewnętrzne – dla jednostek spoza ITP oraz usługi wewnętrzne - dla zakładów naukowych i regionalnych ośrodków badawczych ITP.

Laboratorium Badawcze Ciągników i Maszyn Rolniczych - LBC
(w Oddziale ITP w Kłudzienku)
inż. Sebastian Dorociński
22 243 53 84
Laboratorium Badawcze Technologii i Biosystemów Rolniczych - LBTBR
(w Oddziale Poznań)
dr Renata Myczko
22 243 53 05
Laboratorium Badawcze Mikrobiologii - LBM
(w Centrali w Falentach)
dr hab. Jerzy Barszczewski, prof. nadzw.
22 22 243 52 72
Laboratorium Badawcze Chemii Środowiska - LBCŚ
(w Centrali w Falentach)

22 243 52 58
Laboratorium Badawcze Inżynierii Środowiska - LBIŚ
(w Centrali w Falentach)
Dr inż. Joanna Rycharska
22 243 52 59
Warszawa