ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Organy stanowiące i opiniodawczo-doradcze

Komitety redakcyjne i rady programowe wydawnictw - KR i RP

Komitety redakcyjne i rady programowe wydawnictw ITP są organami doradczymi Dyrektora w zagadnieniach wydawniczych.

„JOURNAL OF WATER AND LAND DEVELOPMENT”

Editor-in-Chief
Leszek Łabędzki (water management, water resources)
Assistant Editor
Halina Jankowska-Huflejt (agricultural landscape, grasslands)
Associate Editors
Szczepan L. Dąbkowski (environmental engineering, hydrology, hydraulics)
Magdalena Borys (hydraulic engineering, environmental geotechnics)
Tomasz Gnatowski (soil water management)
Krzysztof Jóźwiakowski (water and wastewater management)
Lech Kufel (language editor)
Josephine Maes-Smolarski (language editor)
Mariusz Sojka (water monitoring, modelling and management)
Lech Wojciech Szajdak (environmental chemistry, chemistry and biochemistry of soils)
Tomasz Szymczak (statistics editor)
Szymon Szewrański (landscape architecture, spatial economy)
Romuald Żmuda (irrigation and drainage, land reclamation)
Editorial Board
Jan Adamowski – McGill University, Quebec, Canada
Okke Batelaan – Flinders University, Adelaide, Australia
Narayan R. Birasal – KLE Society’s G H College, Haveri, India
Nicholas Clarke – Norwegian Forest and Landscape Institute, Ås, Norway
Dušan Huska – Agricultural University, Nitra, Slovak
Arvo Iital – Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia
Edmund Kaca – Institute of Technology and Life Sciences, Falenty, Poland
Stanisław Kostrzewa – Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Poland
Pyotr I. Kovalenko – Ukrainian Academy of Agricultural Engineering and Land Reclamation, Kiev, Ukraine
Irena Krisciukaitiene – Lithuanian Institute of Agrarian Economics, Vilnius, Lithuania
Anatolyi P. Lichacewicz – Institute of Melioration, Minsk, Belarus
Ferenc Ligetvari – Agriculture University, Debrecen, Hungary
Hanna Obarska-Pempkowiak – University of Technology, Gdańsk, Poland
Ola Palm – Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering, Uppsala, Sweden
Edward Pierzgalski – Warsaw Agricultural University, Poland
Czesław Przybyła – Poznań University of Life Sciences, Poland
Joachim Quast – Zentrum für Hydrologie ZALF, Müncheberg, Germany
Erik P. Querner – Alterra, Wageningen, The Netherlands
Antanas S. Sileika – Water Research Institute of the ASU, Kedainiai, Lithuania
Martin J. Wassen – University, Utrecht, The Netherlands
Ingrid Wesström – Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden
Muhammad Aqeel Ashraf – University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia

„WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE”

Rada redakcyjna i naukowa

Redaktor Naczelny
prof. dr hab. Wiesław Dembek (ochrona przyrody)  
Z-ca Redaktora Naczelnego
prof. dr hab. Szczepan L. Dąbkowski (inżynieria wodna)
Sekretarz Redakcji
dr hab. Halina Jankowska-Huflejt, prof. nadzw.  (agronomia, łąkarstwo )
Redaktorzy tematyczni
prof. dr hab. Magdalena Borys (budownictwo wodno-melioracyjne, geotechnika)
dr hab. Jerzy Barszczewski, prof. nadzw. (agronomia, łąkarstwo, chemia rolna)
prof. dr hab. Waldemar Mioduszewski (gospodarka wodna)
prof. dr hab. Janusz Ostrowski (gleboznawstwo, kartografia)
prof. dr hab. Stefan Russel (biologia i biotechnologia środowiska)
prof. dr hab. Edmund Kaca (melioracje wodne, sanitacja wsi)
dr hab. Stefan Pietrzak, prof. nadzw. (jakość wody, zarządzanie składnikami nawozowymi)
dr Krzysztof Ukalski (redaktor statystyczny)
Grażyna Pucek (redaktor językowy)
prof. dr hab. Leszek Łabędzki (przewodniczący) – ITP w Falentach, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badawczy w Bydgoszczy (Polska)
prof. dr hab. Eugeniusz Karol Chyłek – MRiRW, Warszawa (Polska)
prof. dr hab. Andrzej Kędziora – ZBŚRiL PAN i UP, Poznań (Polska)
prof. dr hab. Stanisława Okularczyk – MRiRW, Warszawa (Polska)
prof. dr hab. Stanisław Twardy – ITP w Falentach, Małopolski Ośrodek Badawczy w Krakowie (Polska)
prof. dr hab. Maciej Zalewski – UŁ w Łodzi (Polska)
prof. dr Okke Batelaan – Flinders University, Adelaide (Australia)
prof. Liudmila Vladimirovna Kireyheva – All-Russian Research Institute for Hydraulic Engineering and Land Reclamation, Moskwa (Rosja)
dr. hab. Jurík Ľuboš PhD. – Slovak Agricultural University in Nitra (Słowacja)
prof. Viktor Moshynsky – National University of Water and Environmental Enineering (Ukraina)
prof. dr. Oene Oenema – Wageningen University and Research Center, Alterra (Holandia)
prof. dr Giuseppe Parente – University of Udine (Włochy)
prof. dr Alain Peeters – RHEA – Natural Resources, Human Environment and Agronomy, Gentinnes (Belgia)

„PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ”
Rada redakcyjna i naukowa

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Jan Pawlak
Sekretarz
dr inż. Andrzej Seliga (transport, innowacje, patenty, wynalazczość)
Redaktorzy tematyczni
dr inż. Marek Gaworski, prof. nadzw. SGGW ( mechanizacja produkcji pasz objętościowych)
dr hab. inż. Halina Jankowska-Huflejt, prof. nadzw. ITP (gospodarowanie na użytkach zielonych)
prof. dr hab. Rudolf Michałek (agroinżynieria, technika w rolnictwie)
prof. dr hab. Józef Szlachta (mechanizacja produkcji zwierzęcej)
prof. dr hab. Zdzisław Wójcicki (organizacja i ekonomika mechanizacji rolnictwa)
Grażyna Pucek (Rdaktor językowy)
dr Stanisława Roczkowska-Chmaj (edaktor statystyczny)
Czł. rzecz. Pan prof. dr hab. Janusz Haman (Polska) – przewodniczący
Czł. rzecz. PAN prof. dr hab. Rudolf Michałek (Polska) – wiceprzewodniczący
Prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz (Polska)
Prof. dr hab. Bronisław Dawidowski (Polska)
Prof. dr hab. Józef Szlachta (Polska)
Prof. dr hab. Jerzy Weres (Polska)
Prof. dr hab. Zdzisław Wójcicki (Polska)
Prof. Radomir Adamovsky (Rep. Czeska)
Prof. Stefan Cenkowski (Kanada)
Doc. ing. Ján Frančák, CSc. (Słowacja)
Prof. Jürgen Hahn (Niemcy)
Prof. Dorota Haman (USA)
Doc. ing. Zuzana Hlaváčová, CSc. (Słowacja)
Prof. Gerard Wiliam Isaacs (USA) – członek zagr. PAN
Prof. Vladimir Kosołapov (Rosja)
Prof. Piotr Savinyh (Rosja)
Prof. Oleg Sidorczuk (Ukraina)

„INŻYNIERIA W ROLNICTWIE. MONOGRAFIE”

Kolegium Redakcyjne
prof. dr hab. Aleksander Szeptycki - przewodniczący
prof. dr hab. J. Lech Jugowar 
prof. dr hab. Zdzisław Wójcicki           
prof. dr hab. Jan Pawlak          
prof. dr hab. Krzysztof Wierzbicki