ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Nauka/Konferencje, Seminaria, SzkoleniaXXV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
POD PATRONATEM MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI,
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW I PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "POLSUS"
ORAZ
UNII PRODUCENTÓW I PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU BIOGAZOWEGO

Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE
i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu

11-12 września 2019 r.Organizator:

Instytut Technologiczno-PrzyrodniczyWspółorganizatorzy:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych ZUT

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

Termin i miejsce konferencji:

Konferencja odbędzie się w dniach 11-12 września 2019 r.
Rozpoczęcie o godz. 10.00 w sali konferencyjnej ITP Falenty, dalsza część wykładów odbędzie się w Hotelu 4 Żywioły Falenty, Al. Hrabska 4, 05-090 Raszyn


Komitet Naukowy Konferencji:

prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk

ITP Oddział Warszawa

prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki

ITP Oddział Warszawa

prof. dr hab. inż. Andrzej Myczko

ITP Oddział Poznań

prof. dr hab. inż. Wiesław Dembek

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych ITP

prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

prof. dr hab. inż. Andrzej Marczuk

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. inż. Andrzej Eymontt

ITP Oddział Warszawa

dr hab. inż. Adam Koniuszy

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Szczecin

dr hab. inż. Andrzej Karbowy

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Szczecin

dr inż. Andrzej Borusiewicz

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

prof. dr hab. inż. J. Lech Jugowar

ITP Oddział Poznań

prof. dr hab. inż. Stanisław Winnicki

ITP Oddział Poznań

prof. dr hab. inż. Józef Szlachta

Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław

prof. dr hab. inż. Henryk Juszka

Uniwersytet Rolniczy Kraków

dr hab. inż. Jan Barwicki

ITP Oddział Warszawa

prof. dr hab. inż. Yuri Ivanov

Dyrektor WNIIMZh Podolsk - Moskwa, czł. RANR, Rosja

prof. dr hab. inż. Nikołaj Morozov

WNIIMZh Podolsk - Moskwa, czł. RANR, Rosja

prof. dr hab. inż. Vasilij Susujev

NIIMZh Kirów, czł. RANR, Rosja

prof. dr hab. inż. Piotr Savinyh

NIIMZh Kirów, Rosja

prof. dr hab. inż. Vladimir Perednia

RUNIP IMSKh NAN Mińsk, Białoruś

prof. dr hab. inż. Vladimir Kosolapov

Dyrektor WIP im. W.R. Wiliamsa w Lobni

prof. dr hab. inż. Juris Priekulis

Łotewski Uniwersytet Rolniczy, Jeglava, Łotwa


Komitet Organizacyjny Konferencji:

dr Wacław Roman Strobel

Dyrektor ITP

prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

mgr inż. Kinga Borek

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

dr inż. Kamila Mazur

Kierownik ZSIT ITP

dr inż. Andrzej Seliga

Kierownik Oddziału Warszawa ITP

mgr Przemysław Trzosek

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr Jacek Zamielski

Doradca Dyrektora Instytutu

dr hab. inż. Jan Barwicki, prof. nadzw.

ZSIT ITP

dr inż. Witold Wardal

ZSIT ITP

mgr inż. Bogdan Łochowski

ZSIT ITP

dr hab. inż. Halina Jankowska-Huflejt, prof. nadzw.

DW ITP

dr hab. inż. Andrzej Karbowy

ZUT Szczecin

dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz

WSA Łomża

mgr inż. Konrad Rudnik

ZSIT ITP

mgr Renata Kalinowska

Dział Promocji ITP

tech. Daniel Mumot

Dział Promocji ITP

tech. Janusz Młynik

ZSIT ITP


Główne problemy naukowe konferencji:

  • procesy technologiczne w produkcji zwierzęcej z zachowaniem dobrostanu zwierząt,
  • określenie przyszłościowych prac w zakresie dostosowania standardów technologicznych chowu zwierząt i elementów infrastruktury do aktualnych wymagań Unii Europejskiej i ochrony środowiska,
  • rozwój technologii zapewniających właściwe warunki dla zwierząt, jak również bezpieczeństwo pracy z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań,
  • rozwój budownictwa inwentarskiego stanowiący element infrastruktury w nowoczesnej zabudowie wsi,
  • pozyskanie biogazu z nawozu naturalnego i produkcji roślinnej oraz metody zagospodarowania pozostałości pofermentacyjnej,
  • innowacyjne metody zagospodarowania biogazu,
  • metody zakwaszania gnojowicy jako działanie ograniczające emisję amoniaku,
  • rozwój budownictwa inwentarskiego, niskoemisyjnego i niskoenergetycznego.

Warunki uczestnictwa:
Przesłanie na adres Sekretariatu konferencji karty zgłoszenia znajdującej się w zaproszeniu.
Opłata konferencyjna wynosi 750 zł. Opłata uwzględnia koszty wyżywienia, w tym uroczystą kolację w dniu 12.09.2019 r., materiały monograficzne (w tym publikację Państwa referatu w formie rozdziału monografii) oraz nocleg 11/12.09.2019 r. w Hotelu 4 Żywioły.

Opłata za publikację referatu w monografii, bez udziału w Konferencji wynosi 250 zł (karta zgłoszenia - referat).

Ważne terminy:
1) Do 09.08.2019 r. - zgłoszenie udziału w konferencji, tematu prezentacji, tytułu artykułu, dokonanie opłaty
2) Do 19.08.2019 r. - nadesłanie artykułów do monografii

Opłatę za konferencję należy wnieść na konto:
BGŻ PNB Paribas S.A. Filia I Odd. w Warszawie
24 2030 0045 1110 0000 0029 2710
z dopiskiem: Konferencja "ZSIT" i z podaniem nazwiska uczestnika

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Oddział Warszawa
Zakład Systemów Infrastruktury Technicznej Wsi
02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32

Zaproszenia:
Zaproszenie na konferencję
Invitation to conference
Priglaszenie na Konferenciju

Przykłady formatowania artykułów:
(w języku polskim).
(w języku angielskim).

Telefony kontaktowe:
mgr inż. Kinga Borek
tel. (+48) 694 620 713
e-mail

prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk
tel. (+48) 694 682 338
e-mail

dr inż. Kamila Mazur
tel. (+48) 694 478 859
e-mail

dr inż. Witold Wardal
tel. (+48) 694 710 097
e-mail

Patroni Medialni:

Czasopismo

Internetowy Dziennik B2B

Portal Informacyjny