ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Nauka/Konferencje, Seminaria, Szkolenia

25 – 26 listopada 2015

W siedzibie Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach odbyła się 7. cykliczna Konferencja Naukowa pn. „Woda Środowisko-Obszary Wiejskie” pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konferencję otworzył Dyrektor Instytutu dr hab. inż. Piotr Pasyniuk. Ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpił doradca Ministra - dr Karol Krajewski. 

Pierwszą część konferencji stanowiły obrady plenarne pod przewodnictwem Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych Pionu Agro-Środowiskowego prof. dra hab.  Wiesława Dembka, a następnie po przerwie obiadowej odbyły się dwie sesje referatowe. Na program drugiego dnia konferencji złożyły się następne dwie sesje referatowe rozdzielone sesją posterową.

Ogółem w konferencji wzięło udział ponad 90 osób, w tym m.in. byli to pracownicy uczelni wyższych: Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Warszawskiej i instytutów badawczych: Instytutu Badawczego Leśnictwa; Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa; a także Państwowych Instytutów Badawczych: Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; Centralnego Instytutu Ochrony Pracy;  Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.   

Wygłoszono łącznie 35 referatów, w tym 7 plenarnych oraz  zaprezentowano 20 posterów.

Szczegółowy program konferencji

Fotoreportaż